Jeg er medlem af Danmarks Naturfredningsforening (DN), og deltog mandag d. 6. november i foreningens årsmøde i Borgerhuset.

DN blev stiftet i 1911, og siden 1937 ifm. naturfredningsloven fik foreningen mulighed for at oprette fredningssager. Dette via en direkte indgriben af daværende Socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning.

På foreningens årsmøde i lokalafdelingen i Greve kommune i mandags var der indlæg fra en skovrider fra Naturstyrelsen.  Fokus var på skovene i Greve kommune herunder Greve og Tune skov. Greves politikere blev rost over en kam for, at de bruger midler på skovrejsning. Skovene lagrer co2 og renser grundvandet, de er rekreative, og skovene bliver kun bedre som tiden går.

Greve kommune ligger lavt på naturindexet har jeg ofte hørt fra kloge mænd og kvinder. Men indexet stiger, i takt med bl.a. førnævnte skove vokser – både opad og udad.

Får jeg de ca. 300 personlige stemmer, der plejer at være nok til et mandat på liste A i Greve, så vil jeg de næste 4 år også arbejde for, at vi får etableret flere naturstier i det åbne land.

Vores naturområde skal bindes bedre sammen, og stierne er allerede nedskrevet i kommuneplan mv.

Socialdemokratiske hilsner
Mikkel Peter Sohn Witthøft, nr. 6 på liste A

Deltag i debatten
Del.