Dagny Nome er selvstændig med firmaet Nome Consult og har en drøm om at gøre det nemt også for små og mellemstore virksomheder i Danmark at tage et samfundsansvar ved at stille krav til deres leverandører, når de køber ind.

Hun har en aftale med norske Factlines om at repræsentere dem i Danmark. I efteråret 2017 valgte hun at få en kontorplads i Vækstfabrikken Greve for at få viden, sparring og et netværk til at lykkes med at etablere et dansk datterselskab af Factlines, der har specialiseret sig i at rådgive virksomheder om at have styr på deres leverandørkæde.

Dagny har arbejdet i mange år med at rådgive om samfundsansvar og virksomhedsomdømme og er uddannet cand. merc. i internationale studier fra Copenhagen Business School. Hun vurderer, at det kan koste dyrt at få omdømmet ødelagt, når kritisable forhold i leverandørkæden er kommet frem i dagens lys. Hun mener, at mange virksomheder med brug af Factlines digitale løsning nemt kan følge op på deres leverandører og dokumentere, at fx arbejdsforholdene er i orden de steder, hvor produkterne bliver til.

– Jeg er imponeret over Factlines løsning til at følge op i leverandørkæden. Med denne løsning, der i øvrigt er udviklet som et offentligt støttet innovationsprojekt, kan det betale sig for virksomhederne at tage ansvar for, at deres produkter produceres ansvarligt i alle led i leverandørkæden. Også for de mindre virksomheder findes der gode løsninger til at sikre og dokumentere, at der er styr på forholdene hos leverandørerne, så fx børnearbejde, usle lønninger og farlige arbejdsforhold ikke accepteres, fortæller Dagny, der råder erhvervslivet til at arbejde langsigtet med forbedringer.

Danske virksomheder kan høste frugten af Norges arbejde med at leve op til samfundsansvar

I Norge stilles der strenge krav til opfølgning i leverandørkæden. Den nye udgave af den norske udbudslov, som kom i januar 2017, kræver, at alle offentlige indkøbere skal stille krav om, at leverandørerne har en procedure for opfølgning af samfundsansvar i leverandørkæden. Det har gjort, at virksomhederne efterspørger løsninger, der gør det lettere at opføre sig ansvarligt og stille krav til bl.a. arbejdsmiljøet og menneskerettighederne hos deres leverandører. Det er frugten af den udvikling, som også kan komme danske virksomheder til gavn, vurderer Dagny.

Hun forventer, at hun inden for det næste år har skaffet 20 kunder, der tæller produktionsvirksomheder eller leverandører i brancher med mange risici. Hun håber, at hun om et par år har ansat et stærkt team med mindst otte medarbejdere til Factlines Danmark. Det er særligt rådgivere og projektledere, som hun regner med at få brug for.

– Jeg er i fuld gang med at finde partnere, som kan gøre en forskel for væksten. Både rådgivere og organisationer ser værdien i en løsning som Factlines, og jeg glæder mig til at få realiseret vores fælles ambitioner. Sammen kan vi nå meget mere end alene, fortæller Dagny, der råder sine kunder til at arbejde langsigtet med forbedringer: Det er vigtigt, at mine kunder oplever, at samfundsansvar ikke handler om at blive mødt med en løftet pegefinger men om at få en hjælpende hånd – vi kan opnå meget med dialog og samarbejde.

Vækstfabrikken Greve er en køretur værd

Siden Dagny etablerede sig i Vækstfabrikken Greve i ErhvervsCentret, har hun fået en masse ideer til, hvordan hun kan komme godt videre med den ambitiøse vækstplan.

– Jeg fortryder ikke, at jeg har valgt at køre fra Lyngby til Greve for at bruge rammerne i Vækstfabrikken Greve i ErhvervsCentret. For jeg har både fået professionelle rammer til holde kundemøder og kvalificerede input til at realisere vækstambitionen for min største kunde Factlines. Det er rart og givende at have et fællesskab med andre vækstfabrikanter med mulighed for løbende sparring. Jeg har også brugt den lokale erhvervs- og udviklingskonsulent i Greve-Solrød Erhvervsservice som sparringspartner samt en konsulent fra Væksthus Sjælland, fortæller Dagny.

Et af de bedste råd, hun har fået indtil nu, er, at hun skal arbejde fokuseret med at udvide sit netværk og bruge mindre tid på canvas salg.

– Jeg har bl.a. fået øjnene op for, at jeg skal tænke mere systematisk i, hvem jeg skal tage fat i for at åbne en dør for et salg. Det er alt andet lige nemmere at prøve at åbne en dør til nogen, du i forvejen har en relation til end til en fremmed. Jeg er glad for, at jeg på kort tid har laget en struktureret handlingsplan til at realisere min vækstambition. Nu ved jeg, hvordan jeg benhårdt skal prioritere min tid, siger Dagny.

Kilde: ErhvervsCentret Greve

Deltag i debatten
Del.