Byrådsmedlemmer og bestyrelse diskuterede effekter, udvikling og målsætninger for Greve Nord

Bestyrelsen for den boligsociale indsats i Greve Nord havde mandag aften inviteret Greve Byråd til at drøfte det boligsociale samarbejde i Greve Nord.

Bent Madsen, direktør i Boligselskabernes Landsforening, var inviteret til at indlede mødet med en præsentation af resultater og erfaringer fra de boligsociale indsatser i Danmark.

Herefter fortalte medlemmer fra bestyrelsen i Greve Nord Projektet; borgmester Pernille Beckmann, Sophus Vørsing, formand for Sydkystens Boligselskab og Ulrik Brock Hoffmeyer, direktør i BO-VEST om de mange effekter og erfaringer, der er skabt i Greve Nord de seneste 10 år.

Det tætte og gode samarbejde mellem boligorganisationer, kommune og politi blev flere gange påpeget som afgørende for at skabe positive udvikling.

“Den boligsociale indsats bygger bro til både kommunen, foreningsliv og erhvervslivet og det er ikke muligt uden et tæt samarbejde,” fortalte Ulrik Brock Hoffmeyer aftenens 26 deltagere.

Kan indsatsen betale sig?

“Men kan det betale sig at have en boligsocial indsats?” spurgte flere af de fremmødte byrådsmedlemmer.
Både Greve Kommune og boligorganisationerne er med til at betale for den boligsociale indsats i Greve Nord. Hovedparten af midlerne kommer dog fra Landsbyggefonden.
“Ja,” svarede Bent Madsen og fortsatte:
“Evalueringerne viser, at indsatserne på samfundsplan giver et positivt økonomisk og socialt afkast.”
Ulrik Hoffmeyer supplerede med at forklare, at de penge, kommune og boligorganisationer bruger på en boligsocial indsats i Greve Nord, geares med en faktor 8 pga. de mange eksterne midler, der også bliver tilført udviklingen af boligområdet fra især fonde.

Fortsat fokus på samarbejde

Stemningen på mødet var god, og byrådsmedlemmerne fik rig mulighed til at spørge ind til indsatserne og effekterne af det arbejde, som Greve Nord Projektet udfører i området. Der blev en interessant debat om, hvad der skal til for at styrke boligområderne i Greve Nord.

Bestyrelsen for Greve Nord Projektet gik fra mødet med gode inputs til arbejdet med de sidste knap to år i denne helhedsplan.

“Det var et givtigt møde, hvor analyser fra BL bekræftede os i, at det er det tværfaglige samarbejde, der gør en forskel. Vi vil nu, som det blev foreslået på mødet, arbejde på at skabe et endnu tættere samarbejde med erhvervslivet”, udtaler Sophus Vørsing

Greve Nord Projektet, der er en boligsocial helhedsplan, der dækker området Greve Nord. Primært Askerød, Gersagerparken, Gudekvartererne og Klyngen. Projektet fortsætter frem til 2020.

Kilde: Greve Nord Projekt

Deltag i debatten
Del.