Asfaltentreprenøren Colas Danmark A/S har i de sidste tre-fire år gået og kigget efter et nyt værksted til at reparere de mange maskiner, der bruges til at anlægge og vedligeholde vejene på Sjælland. Ved lidt af et tilfælde hørte virksomheden om Lastas ledige lokaler på Ventrupparken i Greve fra en samarbejdspartner. Efter en besigtigelse af stedet besluttede ledelsen at flytte virksomhedens værksted fra Glostrup til Greve. Den beslutning har Colas Danmark ikke fortrudt. Det kom frem på et virksomhedsbesøg.

På Colas Danmarks nye værksted i Greve har mekanikerne fået ideelle arbejdsforhold til at reparere asfaltarbejdernes udstyr i den 900 kvadratmeter store hal, som lige er blevet støjisoleret. Ved siden af værkstedet har virksomheden også fået en stor vaskehal til at rengøre asfaltmaskinerne. Bag vækststedet har Colas en 4000 kvadratmeter stor plads til opmagasinering af deres materiel.

– Vi har indgået en 10-årig lejeaftale med Lastas, der ejer bygningen og grunden. Vi var rigtig glade, da vi fandt det her sted. Vi kunne se mulighederne i at etablere vores nye værksted i Greve. Her har vi fået plads til at indrette det helt ideelt til vores behov. Vi kan heller ikke få en bedre placering geografisk i forhold til vores aktiviteter på Sjælland. Vores nye værksted ligger i et trafikalt knudepunkt i forhold til motorvejen, som har fået et ekstra spor på Køge Bugt strækningen. Nu kan vi hurtigere end før komme frem og tilbage mellem værkstedet og det sted, hvor asfaltarbejdet udføres. Økonomisk er det en fordel, at vi hurtigt kan få maskinerne ind på værkstedet og tilbage igen til vejen, fortalte afdelingsleder Finn Borgermann fra Colas Danmark under virksomhedsbesøget. Han tilføjede, at det naturligvis også er en gene for trafikanterne, hvis et asfaltarbejde tager unødig lang tid.

Ti medarbejdere er flyttet fra Glostrup til Greve 

Colas blev grundlagt i Danmark i 1930 men er i dag franskejet. Colas Danmark leverer forskellige slags asfaltløsninger for både private og offentlige kunder i hele Danmark, herunder stat, kommuner, boligselskaber, landbrug, og virksomheder. Opgaverne kan være alt lige fra nyanlæg af veje og pladser til fræsning og reparation af belægninger, vedligehold af rabatter og klimatilpasningsløsninger til håndtering af store regnmængder og bæredygtige løsninger med solceller integreret i vejbelægningen. Virksomheden beskæftiger mere end 400 medarbejdere i Danmark, hvoraf ti er ansat på værkstedet i Greve. Colas Danmark skal derudover til sommer bruge en mekanikerlæring til værkstedet.

Colas Danmark

Borgmester Pernille Beckmann og Greves erhvervs- og turistchef Tina Charlotte Koeffoed fik set værkstedet og hilst på nogle af medarbejderne, da de under virksomhedsbesøget fik en rundvisning af afdelingsleder Finn Borgermann og maskinteknisk chef Henrik Kusk fra Colas Danmark. Parterne fik også aftalt, at de fremover vil stikke hovederne sammen, fx når Colas Danmark skal ansætte nye medarbejdere.

– Det var en positiv oplevelse, at borgmesteren og erhvervs- og turistchefen tog fat i os og spurgte, om de måtte komme på besøg og se vores værksted. Vi er jo bare en lille afdeling her i Greve, men globalt er vi en stor organisation med 70.000 medarbejdere og en stor milliardomsætning. Vi vil gerne samarbejde med Greve Kommune om fx rekruttering, konkluderede Finn Borgermann efter virksomhedsbesøget.

 Kilde: ErhvervsCentret i Greve

Deltag i debatten
Del.