I udkanten af Håndværkerbyen i Greve, side om side med en automobilforhandler og et tømrer- og snedkerfirma, ligger virksomheden MATCHgruppen. I modsætning til håndværkerne i Greves ældste industriområde, arbejder MATCHgruppen ikke med mørtel og mursten men med mind-set og mennesker, der har brug for hjælp til at komme tilbage til livet og et job. Det blev Greves borgmester og Greves erhvervs- og turistchef orienteret om, da de for nylig aflagde besøg hos MATCH-gruppen som et led i Greve kommunes vækstpolitik.

MATCHgruppens fornemste mission er at gøre en forskel for mennesker, der med tiden er kommet langt væk fra arbejdsmarkedet af den ene eller anden grund. Fælles for disse mennesker er, at de har brug for professionel hjælp til at komme godt videre i livet. De kan ikke ved egen hjælp eller med støtte fra deres personlige netværk komme ud af den fastlåste situation, som fx en kriminel løbebane, et alkoholmisbrug, en psykisk lidelse eller fysisk sygdom har sat dem i.

Inde bag de gule murstensmure i Håndværkerbyen løser MATCHgruppens 22 medarbejderne opgaver i dialog med forskellige jobcentre. MATCHgruppens egen evaluering viser, at mere end to ud af tre er i gang med en uddannelse eller har fået tættere tilknytning til arbejdsmarkedet.

– Vores succeskriterie er at møde det enkelte menneske lige der, hvor personen er, når vi kommer ind i billedet. Vi arbejder med mennesker, der er ude i forskellige problemer, som de ikke kan overskue, håndtere og løse selv. De befinder sig ofte i en kultur og et miljø, hvor de ikke får motivation, inspiration og opbakning til at bryde med fx en social arv, en kriminel adfærd eller et misbrug af rusmidler, fortæller Carsten Sørensen, der sammen med Per Skytte er grundlægger og leder af MATCHgruppen.

Han lægger ikke skjul på, at det kan være et langt, sejt træk at hjælpe borgere på kanten af arbejdsmarkedet tilbage i et job, fx utilpassede unge, krigsveteraner eller kvinder af anden etnisk baggrund som aldrig er blevet integreret, fordi de har gået hjemme i en lang årrække.

– Vi går altid efter at tilrettelægge skræddersyede forløb, der matcher den enkelte borger og virksomhed i et tæt samarbejde med en sagsbehandler. Kompleksiteten i borgernes udfordringer gør, at vi har udviklet en tværfaglig praksis, som kan rumme alle opgaver i forhold til den enkelte borgers situation og barrierer. Vi inddrager ofte fx både fysioterapeuter, socialrådgivere, psykoterapeuter, kostvejledere, stresscoaches og konfliktmæglere, understreger Carsten Sørensen.

Vil drikke kaffe med virksomheder med socialt ansvar
Carsten Sørensen og hans medarbejdere tager gerne et kaffemøde med virksomheder, der har lyst til at tage et socialt ansvar og samarbejde med MATCHgruppen om at støtte borgere i at finde vej til selvforsørgelse.

– Når man som virksomhed åbner døren for et samarbejde med os om at hjælpe en borger på vej til selvforsørgelse bare 10 timer eller 30 timer om ugen, fx gennem en læreplads eller et praktikforløb, vil vi håndholde den enkelte borger i forløbet og bl.a. tilpasse antallet af timer og udfordringer, så det matcher borgerens ressourcer og kompetencer, slutter Carsten Sørensen.

 Kilde: ErhvervsCentret i Greve

Deltag i debatten
Del.