Børn i dag kommer mindre ud, end deres forældre gjorde. Det er skyldes især tv, computer og elektroniske spil, mener forældrene.

Naturen er verdens bedste legeplads, og børn skal have oplevelser i naturen. Det er stort set alle forældre enige om. Alligevel svarer over halvdelen af forældrene, at deres 5-12-årige kommer mindre ud i naturen, end de selv gjorde, da de var samme alder. Det viser en stor undersøgelse, Kantar Gallup har lavet for Danmarks Naturfredningsforening.

Og forældrene ved godt, hvad der er den største barriere. Tre ud af fire svarer, at tv, computer og elektroniske spil holder børnene indendørs.

– En iPad er god til mange ting. Men den kan aldrig erstatte det, du får ud af at bygge en hule eller dæmning, fange en frø, fægte med nedfaldne grene og føle stoltheden, når du har nået toppen af klatretræet, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Talrige undersøgelser viser, at tid i naturen er med til at sikre, at børn fungerer godt fysisk og psykisk.

Lange skoledage står i vejen for naturoplevelser

Men elektronik er ikke den eneste grund til, at børn kommer mindre ud i naturen end tidligere. Fire ud af ti forældre siger, at de ikke tager sig tiden. Og lige så mange mener, det skyldes, at børn i dag er længere tid i skole og institution.

Det resulterer i, at hver fjerde barn stort set ikke kommer ud i naturen på hverdage.

– Vi står over for en stor udfordring, og vi bliver i højere grad nødt til at tænke naturen ind i skoler, institutioner og fritidsaktiviteter. Jeg ved, at børneministeren også er optaget af dette, og jeg vil opfordre hende og de andre partier til at undersøge, hvad der konkret kan gøres for at få flere børn og unge ud i naturen, siger Maria Reumert Gjerding og understreger vigtigheden af, det sker:

– Naturtid gavner børns fysiske og mentale sundhed. Men de lærer samtidig om naturens ressourcer og kredsløb, og det er helt centralt, hvis vi skal løse de klima- og biodiversitetskriser, vi står midt i. For børn, der kender og elsker naturen, er også bedre til at passe på den.

Faktaboks:

Kommer dine børn mere eller mindre ud i naturen i dag, end du gjorde, da du var barn?

 • Mindre: 54%
 • Cirka det samme: 32%
 • Mere: 11%
 • Ved ikke: 3%

Hvad mener du, er de vigtigste grunde til at børn i dag kommer mindre ud i naturen, end da du var barn?

 • Tv, computer og elektroniske spil holder børnene indendørs: 76%
 • Vi forældre tager os ikke tid til at give børnene naturoplevelser: 43%
 • Børnene er længere tid i skole/institutioner: 42%
 • Vi overvåger vores børn mere, end vores forældre gjorde: 30%
 • Børnene bruger mere tid på sport/andre hobbyer: 20%
 • Det er blevet sværere at komme til naturen: 10%
 • Der er ingen kammerater at følges med/lege med: 8%
 • Manglende tid pga. lektier: 8%
 • Vi er bange for at børnene kommer til skade: 7%
 • Der er mindre natur end tidligere: 5%
 • Børnene ved ikke nok om naturen og bruger den derfor ikke: 3%
 • Det er svært at finde på spændende aktiviteter i naturen: 2%
 • Andet: 5%
 • Ved ikke: 1%

Kilde: Kantar Gallup for Danmarks Naturfredningsforening blandt 1.050 danske forældre med børn i alderen 5 til 12 år. Det har været muligt at give op til tre svar.

Deltag i debatten
Del.