Greve Kommune har godkendt en ny demenspolitik, som skal styrke indsatsen i forbindelse med støtte, omsorg og pleje til demensramte og deres pårørende.

Det er svært at leve med demens. Evnen til at klare sig selv og bevare sin identitet forsvinder i takt med sygdommens udvikling. Og det påvirker både den demente og de pårørende. Derfor har Greve Kommune nu vedtaget en ny demenspolitik, som skal forbedre indsatsen på området.

Politikken har for nylig været i høring, og som noget helt nyt har kommunens facebook-side været brugt som en del af høringen for at få så mange input som muligt fra greveborgerne. Tiltaget medførte stor aktivitet og interesse fra borgerne.

”Målet med den nye demenspolitik er at skabe de bedst mulige rammer for, at borgere med demens lever så godt som muligt. For at gøre det har vi brugt vores erfaringer på området samt inddraget vores borgere på en ny og anderledes måde”, siger formand for Social & Sundhedsudvalget, Liselott Blixt.

Demenspolitikken sætter fokus på syv indsatsområder, der skal styrkes i de kommende år. Det drejer sig blandt andet om tidlig opsporing af demens, bedre tilbud til demensramte og pårørende, samt høj kvalitet og faglighed i Greve Kommunes tilbud.

Arbejdet er dog ikke slut endnu. Politikken skal nemlig nu implementeres gennem en handleplan, der beskriver de konkrete aktiviteter, som skal sættes i gang under hver af de syv indsatsområder.

I forbindelse med handleplanen inviterer Greve Kommune borgerne til et dialogmøde den 18. maj, klokken 16:30 – 19:00. Her er der mulighed for at komme med input til konkrete handlinger inden for de syv indsatsområder. For tilmelding send en mail til has@greve.dk

Deltag i debatten
Del.