Arenaskolen i Greve får 5.000 kr. til økologi-forløb og Mosedeskolen i Greve får 4.300 kr. til indkøb af læringsværktøjet `det fortællende tæppe´. Pengene kommer fra Mejeriernes Skolemælksordning, som donerer penge til oplevelser eller ting, som gør hverdagen sjovere og bedre for skoleklasser landet over.

Med pengene kan 6.A fra Arenaskolen glæde sig til et forløb om økologisk landbrug og at komme helt tæt på hverdagen og opgaverne på en gård. 0. klasserne på Mosedeskolen kan se frem til kreativ, digital leg og historiedigtning med `det fortællende tæppe´.

Arenaskolen og Mosedeskolen havde så gode ideer, at der nu er penge på vej fra Skolemælkslegatet. Legatet uddeler to gange om året penge til skoleklasser over hele landet – ca. 200.000 kr. på årsbasis.

”Vores mål med Skolemælkslegatet er at bidrage til gode oplevelser, der understøtter sundheden i bred forstand og gør fællesskabet endnu stærkere i klasserne og på skolerne,” forklarer Jan Hermansen, som er leder af Mejeriernes Skolemælksordning.

Laura Blommegaard Nielsen er medlem af Skolemælkslegatets dommerkomité og sidder i skolebestyrelsen på Gelsted Skole på Fyn. Hun er også børnesygeplejerske og mor til to børn. Hun siger:

“Det ligger mig meget på sinde, at vi i skolerne bakker op om grundværdier i forbindelse med sundhed og ernæring. Jeg ser Skolemælkslegatet som et kulturskabende tiltag, der sammen med skolemælken kan bidrage til fællesskabet i klassen og på skolen”.

Fra gårdbesøg til udendørs skak 

Og der er mange aktiviteter på skolernes ønskeliste. Denne gang er der bl.a. givet penge til: Etablering af køkkenhave, gårdbesøg, udflugter, kreativt undervisningsmateriale, udendørs skak og skridttællere.

“Jeg ser det som en stor fordel, at Skolemælkslegatet støtter meget bredt og mange forskellige aktiviteter. Her kan man søge om støtte til alle de gode ideer, man ikke kan få støtte til andre steder. Ofte har skolerne ikke økonomi og ressourcer til fx skoleudflugter eller nye tiltag i skolegården. Så det er fantastisk at se det engagement blandt alle de lærere og elever der har søgt om legatet “, siger Lykke Holtze, medlem af dommerkomiteen og skolebestyrelsesformand på Broskolen på Fyn.

Børn er med i dommerkomité

I Skolemælkslegatets dommerkomité er børnene også repræsenteret. Denne gang ved Asger Stougaard Fredriksen og Mads Damgaard Magnussen, som går i 9. klasse på Mårslet Skole. De siger: ”Vi var glade for at være med i dommerkomiteen, fordi man kan være med til at gøre en forskel og glæde andre. Fx gør en klassetur meget for sammenholdet i klassen, og det er noget, man husker i lang tid”.

Skolemælkslegatet kan søges to gange om året. Næste gang er 15. marts 2018.

Følg med på edutainmenthuset.dk, hvor der også er andre spændende aktiviteter for landets skoleklasser.

Kilde: Jan Hermansen

Deltag i debatten
Del.