Naturen og miljøet har stor fokus hos os i Socialdemokratiet i Greve.

Derfor ser vi meget frem til de kommende måneder, hvor vi politisk skal arbejde med vores affaldsløsning.

Vores nuværende affaldsløsning udløber nemlig i 2019, hvorfor nye grønne politiske visioner skal udvikles, og indarbejdes i et kommende udbud.

Bygnings-, Trafik- og Miljøudvalget – hvor vi begge sidder i – har det politiske ansvar, at beslutte hvordan en samlet løsning for Greve kommune skal se ud.

Socialdemokratiet vil være meget ambitiøse, og vi mener ikke, at vi kan komme uden om en ret omfattende ændring i indsamlingsdelen af nuværende affaldsløsning. Det er nemlig vedtaget i ressourcestrategien ’Danmark uden affald’, at kommunerne skal genanvende meget mere. Løsningen i andre kommuner er bl.a. udlevering af flere beholdere ved husstandene for at øge kildesorteringen. Det er ikke altid populært, men alle erfaringer viser, at sådanne løsninger støttes af ’det store tavse flertal’, og at de fleste godt kan se fornuften efterfølgende.

Socialdemokratiet vil i det politiske arbejde kæmpe for at få så høj en genanvendelsesprocent som muligt, inden for den økonomiske udfordring der notorisk ligger i sådanne overvejelser.

Vi glæder os til at komme i gang.

Mikkel Peter Sohn Witthøft
Heidi Serny Jacobsen
Socialdemokratiet
Medlemmer af Bygnings-, Teknik og Miljøudvalget i Greve Kommune

Deltag i debatten
Del.