DN Greve afholder årsmøde tirsdag den 6. november kl 19-21 i Greve Borgerhus.

Mødet indledes med foredrag og debat om fuglelivet i have og natur ved en repræsentant fra DOF David Collinge. David er professor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab, på Københavns Universitet og er aktiv i DOF, Dansk Ornitologisk Forening.

Danmarks største måge, en ung svartbag ved Vejleå

David har en bred viden om fugle og samspillet i naturen.
Foredraget vil fokusere på danske fugle, især i Køge bugt området – dem vi ser lige omkring os – med eventuelle afstikkere ud i verden.

Vi vil også komme omkring Sydafrika hvor man kan se rigtig mange af vores fugle om vinteren – Som de nok betragter som deres!

Herefter er der årsmøde.

Kom og hør om vort arbejde med at holde Greve grønt!

Dagsorden for årsmødet følger vore vedtægter:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Valg til bestyrelsen og til suppleantposter
4) Forslag fra medlemmer
5) Eventuelt

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening Greve

Deltag i debatten
Del.