Overrækkelse fra TrygFonden

For flygtninge betyder et medlemskab af den lokale håndboldklub eller en anden forening muligheden for at møde etniske danskere og opbygge et socialt netværk. Men mange flygtninge ved ikke, hvordan de bliver en del af fællesskaberne. “Fritidsliv til alle” er et nyt projekt i Greve, der med støtte fra TrygFonden vil hjælpe flygtningene ind i foreningerne.

Flygtninge i Greve kan nu se frem til et tilbud om en frivillig guide, der vil hjælpe dem med at komme i gang med foreningslivet. Der er hjælp til alt fra at afklare, hvilken aktivitet det skal være, til at tage med i foreningen den første gang og følge op på, hvordan det går i den første tid. Projektet er et samarbejde mellem Frivilligcenter Greve, Greve Kommune, Idræts- og Fritidssekretariatet (IFS) og Venligboerne, der ser et behov for at hjælpe flygtningene, der kan føle sig ensomme og derfor gerne vil i kontakt med danskerne.

– Sociale fællesskaber har en positiv effekt på trivslen, men der kan være både sproglige, kulturelle og sociale barrierer, som bremser flygtningenes deltagelse i foreningslivet. Ofte kender de heller ikke tilbuddene eller ved, hvor de skal henvende sig for at komme med. Vi er derfor rigtig glade for TrygFondens donation, der gør det muligt for os at hjælpe flygtningene ind i foreningslivet, hvor de vil kunne møde etniske danskere og lære dem at kende. Forhåbentligt vil indsatsen gøre en stor forskel for deres trivsel og livskvalitet, siger Hugo Tietze, centerleder for Frivilligcenter Greve.

I Greve Kommune er der allerede tilbud om gratis prøveperiode og nedsat kontingent, der skal gøre det lettere for flygtningene at få foden inden for i de forskellige foreninger.

Vi kan lære meget af hinanden

I foreningerne samles man om en fælles interesse, som gør det nemmere at komme i snak med andre og lære hinanden at kende. Og de jævnlige møder er ikke kun til gavn for flygtningene, mener Anya Eskildsen, repræsentant i TrygFondens regionale råd i Region Sjælland.

– Et socialt netværk betyder rigtig meget, og især for flygtninge, der kan være rejst langt væk fra deres familie og omgangskreds. Vi er derfor glade for at kunne støtte Frivilligcenter Greves nye projekt, der vil skabe positiv kontakt mellem flygtninge og danskere. Forhåbentligt vil der blive dannet nogle værdifulde relationer i foreningerne, som også kan række ud over foreningernes aktiviteter og få en positiv betydning for lokalsamfundet, siger Anya Eskildsen.

Det er TrygFondens regionale råd i Region Sjælland, der står bag donationen som led i TrygFondens samlede arbejde for at støtte udsatte og sårbare grupper og give alle en plads i et positivt fællesskab.

Projekt “Fritidsliv til alle” kører foreløbigt frem til udgangen af 2018.

Kilde: TrygFonden

Deltag i debatten
Del.