”Vores Skatepark” er på vej i Lejre By

0

En initiativgruppe bestående af en håndfuld beboere i Lejre By er ved at samle kræfterne til at anlægge et ambitiøs opholdssted og skateboardbane: ”Vores Skatepark” – og projektet ruller derudaf for fuld fart.

LEJRE BY: – Det hele startede med en idé om, at børn og unge i byen skal have et sted, som de kan kalde deres eget. Vi blev rigtig glade, da borgmester Carsten Rasmussen sagde ja tak til en kop kaffe for at høre nærmere om vores idé, fortæller Rene Laursen fra Allerslev, der er en af initiativtagerne.
– Derefter blev ideen drøftet kort på et borgermøde under Folkemødet på Bornholm, efterfulgt af positive møder med en række fonde, med administrationen i Lejre Kommune og med repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, og det gør, at vi faktisk tror på, at vi sammen er godt på vej med at skabe ”Vores Skatepark”, forklarer Rene.
Udover Rene, er Gordon P. Henriksen, Anders Moe, Christian Holst, Casper Piepenbrinck og Rasmus Lindharth med i initiativgruppen, og sammen har de stiftet foreningen: ”Vores Skatepark”.
– Vi er afsindig glade for, hvor godt ideen er blevet taget imod, forklarer Gordon om hans og Andets Moes arbejde med projektet.
– Vi er begge vokset op i Lejre og byggede vores egne træramper i haven og skatede rundt på veje og trapper, og hvad vi ellers kunne finde her i byen. Vi skater stadig selv og har børn der skater. I takt med at Lejre er vokset betydeligt, siden vi selv var børn, oplever vi et stigende behov for et sted, hvor børn og unge kan samles og være aktive, ligesom der er i for eksempel i Roskilde, hvor der efterhånden er adskillige fede steder, der flittigt benyttes. Skateboard er en aktivitet, som ikke blot giver motion, men også socialt samvær, selvtillid og vigtige erfaringer, som man kan bruge hele livet.
Noget tyder på at initiativgruppen har ramt helt rigtigt.
– Vores samtaler med repræsentanter fra elevrådet på Allerslev Skole viser, at de unge netop savner sådan et sted, og vi er i fuld gang med at inddrage de unge i forberedelserne og designet af selve området, fastslår Rene.

Baggrund
I kommunens egen rapport: “Undersøgelse af idræts- og fritidsfaciliteter i Lejre Kommune” konkluderes: ”I forhold til aktiviteter på egen hånd er det hovedsageligt legepladser samt parkour- og skaterfaciliteter, der efterspørges af børnene.”
Planen er at bygge en bane i beton, der kan holde i årevis, og som ud over skateboard også vil kunne bruges til for eksempel rulleskøjter, løbehjul, parkour, motion samt hygge og samvær i de unge og børnenes fritid. Placeringen er ikke fastlagt endnu. Det vigtigste er at stedet ligger centralt og er tilgængeligt via stisystemer. Allerslev Skole er derfor et oplagt bud.
Målet er at rejse 200.000 kroner fra henholdsvis kommunen, fonde og private sponsorer til et samlet budget på 600.000 i alt, og man er allerede godt i gang.
Würth Industri har allerede tilkendegivet at de vil donere 20.000, og de to lokale firmaer MediaPrint og Companized vil donere 10.000 hver. Majbritt Møller Bengtsen fra Companized begrunder deres bidrag.
– Der er behov for et sted, hvor de kan unge kan mødes og være aktive, og vi tror, at ”Vores Skatepark” vil give Lejre by et stort løft. Som lokal virksomhed og forældre boende i Lejre bidrager vi meget gerne til at gøre sådan et projekt til en realitet.
Lejre Kommune er også positivt indstillet.
Claus Jørgensen, formand for Udvalget for Kultur & Fritid, hvor sagen har været fremlagt, er begejstret.
– Det er herligt med det store engagement fra initiativtagerne, og stor ros til deres projekt, der passer fint ind i Vores Sted og til den efterspørgsel idrætsanalysen kortlagde. Selve projektet ser ud til at ramme noget af det, vi mangler, nemlig steder til de unge. I udvalget er vi umiddelbart positive, og vi ser frem til det videre forløb, og til diskussionerne med resten af kommunalbestyrelsen om projektet.
Den 5. april kl. 19:00 afholdes et åbent borgermøde om ”Vores Skatepark” på Domus Felix, hvor man kan høre mere om processen og planerne. Alle interesserede, uanset om man er skater eller ej, er barn, ung eller forældre, eller måske sponsor, opfordres til at møde op.
Du kan også læse mere om initiativet og blive involveret på www.facebook.com/voresskatepark eller ved at kontakte formanden i foreningen ”Vores Skatepark”, Anders Moe, på andersmoedk@gmail.com.

Deltag i debatten
Del.