Voksende børnetal giver udfordringer?

0

Torsdag aften kunne TV2Lorry berette, at der er kommet mange børnefamilier til Kirke Hvalsø og med mangel på vuggestuepladser som følgevirkning. Hvor galt står det til, og hvad gør kommunen? Er det er babyboom eller bare en håndfuld børn mere?

Af Palle Bruselius

KIRKE HVALSØ: Flere mødre, som TV2Lorry havde talt med kunne berette om otte, ni eller 10 km til daginstitution, fordi der ikke er vuggestuepladser eller dagpleje ledigt i Kirke Hvalsø. Det er langt, og naturligvis ikke særlig optimalt.
Fælles for de nye børnefamilier er lysten til at komme ud af byen og ud i kontakt med naturen.
En af dem er Lærke Ærenlund. Hun er skuffet over manglen på institutionspladser i Kirke Hvalsø, fortæller hun ti TV2Lorry. Hun har fået en plads til datteren Vibe i Avnstrup Børnegård, og det er en tur på 10 km. Derefter skal hun selv køre videre til København.
Lærkes mor kan ikke hjælpe med at hente Vibe, da busforbindelserne til Avnstrup langt fra er gode.
– Jeg har ikke noget valg. Jeg er nødt til at sige ”ja” til den plads, jeg er tildelt. Jeg er enlig mor, og der er kun mig til at hente og bringe. Og jeg skal have en indkomst, så jeg kan ikke gøre noget, siger Lærke Ærenlund til TV2Lorry.
Debatten startede oprindeligt i Facebook-gruppen Hvalsø By, hvor flere forældre udtrykte frustration og ærgrelse over de pladser, de havde fået anvist plads til – typisk langt fra bopælen. Derfra har debatten spredt sig, men hvor står Lejre Kommune i forbindelse med de problemer, som forældrene gør opmærksom på?

Hvor galt står det til?
Thomas Bisgaard, formand for Udvalget for Børn & Unge siger:
– I udvalget er vi opmærksomme på demografien, og vi ved godt, at børnetallet, heldigvis, vokser i Lejre Kommune, og særligt i Hvalsø og omkring Lejre by.
Man har derfor allerede sat en række initiativer i gang.
– Der er heldigvis også en række forskellige håndtag, vi kan dreje på for at løse situationen. Herunder en eventuel udvidelse af Den Grønne Kile og/eller en genoprettelse af Remisen (der p.t. bruges som flytningeboliger – red.). Men inden vi beslutter og indstiller til nye investeringer til de kommende budgetforhandlinger, så har vi behov for at kende de reelle tal og prog-noser, så vi ikke bygger og udvider uhensigtsmæssigt.
Netop derfor har vi bedt administrationen om en aktuel analyse til vores førstkommende udvalgsmøde i august. Så summa summarum: Vi er bekendt med udfordringen om det stigende børnetal, og vi gør, hvad vi kan for, at så mange forældre som muligt kan få deres barn passet indenfor en rimelig afstand fra hjemmet, siger Thomas Bisgaard.
Kommunen er, som formand for Udvalget for Børn og Ungdom Thomas Bisgaard siger, opmærksomme på, at børnetallet er stigende i Hvalsø og Lejre. Siden 2016 er antallet af 0-årige i Lejre Kommune vokset med cirka 20 procent.
De almene boliger på Søtorvet i Hvalsø er netop taget i brug, og der er kommet flere børnefamilier ind end, Lejre Kommune egentlig havde regnet med. Især på 0-2 års området har man et stort pres på vuggestue og dagplejepladserne i Hvalsø.
Lige nu er man på det tidspunkt på året, hvor der er flest børn indskrevet, fordi de kommende skolebørn fra børnehaverne ikke er overgået endnu. Det er altid sådan lige før sommerferien.
Alle der har angivet behov for en plads til og med september har fået tilbudt en plads, men der er forældre, som har fået en plads i et af nabodistrikterne, eller en plads som de synes ligger for langt fra bopælen.
Kommunen er ved at ansætte en ekstra dagplejer i Hvalsø, og man arbejder på at oprette midlertidige pladser i Skovvejens Børnehave og i Den Grønne Kile. Desuden er der oprettet flere pladser i Møllebjerghave.
Der arbejdes både med børnehavepladser og vuggestuepladser, da der løbende er brug for en vis fleksibilitet.
Lejre Kommune forventer, at der vil være en god balance mellem efterspørgsel og udbud, når man har fået oprettet de ekstra pladser. De forældre, der ikke har fået deres første prioritet, vil kunne stå til overflytning til den ønskede plads.
I august fremlægger administrationen et oplæg til politikerne om, hvordan der mere permanent kan etableres flere institutionspladser i Hvalsø. Det vil ifølge Jan Dehn, direktør for børneområdet, blandt andet være muligt at etablere en tilbygning til Den Grønne Kile. Kommunen har allerede tegningsmaterialet til en sådan tilbygning liggende, da Kilen er forberedt til at kunne få en ekstra fløj.
Det er i følge Jan Dehn tidligere anslået til at koste cirka 10 millioner kroner. En anden mulighed er at renovere og genåbne den tidligere børnehave, Remisen. Den kan dog ikke tages i brug med det samme. Den bliver p.t. brugt til boliger til flygtninge. De skal i givet fald tilbydes en anden bolig. Derefter skal Remisen renoveres. Endelig vil muligheden for et renovere og bygge til Skovvejens børnehave også kunne komme i spil.
Ventelisten er tom. Det vil sige, at kommunen har visiteret alle børn på ventelisten frem til september. Dermed har alle har fået en plads.
Behovet for institutionspladser vil altid være en lille smule elastisk. Nogle år vil det især være vuggestuepladserne, der er pres på. Andre år vil det være børnehavepladserne – efterhånden som børnene bliver ældre.

Deltag i debatten
Del.