Venstre ønsker alle interesserede købere kan byde på Allerslev Gl. Skole

0

”Udbudsmaterialet vedr. Allerslev Gl. Skole indeholder en klausul om, at køberne kun kan byde, hvis projektet omfatter boligbyggeri. Tidligere salg af kommunale ejendomme har ikke indeholdt denne klausul. Det vil Venstre nu kræve at få ændret”, skriver partiet i en pressemeddelelse.

 

Partiet skriver følgende i pressemeddelelsen:

– I Venstre undrer vi os over, hvorfor denne klausul er blevet indarbejdet. Det blev ikke drøftet, da kommunalbestyrelsen i december 2016 besluttede at sætte ejendommen til salg, ligesom det heller ikke var en forudsætning, da Lyndby Rådhus og det gamle fritidshjem i Kirke Sonnerup, skulle sælges.

Vi er udmærket klar over, at udbudsmaterialet vedr. Gl. Allerslev skole var på dagsordenen til økonomiudvalgets møde i juni 2017. Men klausulen om, at det kun er købere, der har projekter til boligbyggeri fremgik overhovedet ikke af indstillingspunkterne, men blev først nævnt et godt stykke inde i sagsfremstillingen med en ordlyd, der er åben for fortolkning. Man kan således læse formuleringen på en måde, der gør, at det kun er ved nedrivning af ejendommen, at der er krav om boligbyggeri. Desuden er denne klausul på intet tidspunkt blevet drøftet politisk. Derfor var vi ikke opmærksomme på formuleringen, før udbudsmaterialet blev offentliggjort og spørgsmålene og den heraf afledte fortolkning fra borgmesteren begyndte at dukke op.

Endvidere er klausulen også problematisk i forhold til den gældende kommuneplan, idet området på nuværende tidspunkt er udlagt til offentlige formål. Derfor vil et boligprojekt kræve såvel et kommuneplantillæg som en ny lokalplan for området. Dette burde efter Venstres mening også have fremgået af indstillingspunkterne.

På grund af ovenstående, har vi derfor bedt borgmesteren om en fornyet drøftelse af udbudsgrundlaget på det næste økonomiudvalgsmøde den 22. august, hvor vi udover at få en forklaring på, hvorfor der er indføjet denne klausul, også vil foreslå, at vi sletter klausulen i udbudsmaterialet.

I Venstre mener vi nemlig ikke, at vi på forhånd skal afskære nogle fra at byde på vores kommunale ejendomme. Ligesom vi heller ikke har gjort i de andre tilfælde.

 

En ny runde
Borgmester Carsten Rasmussen har åbnet for, at udbudsmaterialet kan revurderes og ændres.
Han indkalder således til et ekstraordinært møde i Økonomiudvalget i denne uge. Dermed imødekommer han Venstres ønske om en ny drøftelse af udbudsmaterialet og grundlaget for dette.
Carsten Rasmussen har givet udtryk for, at han ikke ser noget problem i at ændre formålet i udbudsmaterialet.
Allerslev Friskole er meget interesseret i at byde på bygningerne og blev derfor ærgerlige over, at udbudsmaterialet kun gjorde det muligt at byde, hvis man havde et boligprojekt.
Det kan du læse mere om i artiklen ’Allerslev Friskole er stadig optimistiske’ her på websitet.

Deltag i debatten
Del.