Ustabil afhenting af affald skal stoppes

0

Sommeren igennem har mange af borgerne i Lejre Kommune oplevet ustabil – ofte ikke udført – tømning af mad- og restaffald. Vi har talt med Ivan Mott, formand for Udvalget for Teknik & MIljø om, hvad kommunen gør i forhold til disse problemer.

Af Palle Bruselius

LEJRE KOMMUNE: Hørmen fra madaffald, der ligger længe i varmen og forekomsten af mider i massevis i skraldecontaineren har ikke været særlig behagelig for de mange, der har oplevet problemer med tømningen af affald. I perioden uge 26 til og med uge 33 skulle netop containerne med mad- og restaffald tømmes hver uge.
Det er langt fra lykkedes. Det er noget, som Ivan Mott, formand for Udvalget for Teknik & Miljø, er ked af.
– Indsamlingen af affald er endnu ikke så stabil, som den skal være på nuværende tidspunkt, siger han til Lejre Lokalavis.
Forvaltningen har dog noteret sig at i uge 32 kom der kun to klager over manglende afhentning.
Her fortæller Ivan Mott om årsagerne til forsinkelserne, og hvad kommunen har gjort
– Vi har i løbet af august fået besked fra borgerne om 200 afvigelser fra den planlagte indsamling af rest- og madaffald. Dette tal viser måske kun toppen af isbjerget, da nogle borgere ikke melder fejlene ind til os, siger Ivan Mott og fortsætter:
– Årsagen til de mange forsinkelser er en uheldig blanding af sygdom blandt skraldemændene og nedbrud på skraldebilerne, og dette kombineret med de foregående ugers varme, der også nedsatte tømningshastigheden blandt skraldemændene. Dertil kommer, at det ekstra mandskab, der var kaldt ind til de ugentlige tømninger i uge 26 – 33 ikke er stedkendt i Lejre Kommune og derfor nemmere kan overse en bolig på en koteletgrund eller en særlig standplads, som de sædvanlige skraldemænd jo kender.
Kommunen har forsøgt at løse problemerne via flere tiltag.
– Vi har dagligt været i kontakt med vores renovatør om de manglende indsamlinger af affald og pointeret kraftigt, at vi forventer et bedre beredskab til håndtering af uforudsete hændelser som sygdom, nedbrud på biler med mere. Vi har informeret om de generelle forsinkelser, vi er blevet bekendt med, på vores hjemmeside under selvbetjeningen. Vi har også gennem annoncer i lokalavisen og opslag på Facebook opfordret borgerne til at indmelde de fejl og mangler, de oplever, så vi har et overblik over problemerne. Vi har ekstraordinært tilladt borgerne at sætte ekstra sække med restaffald og plast ved siden af deres beholder. Mange steder er dette dog ikke en løsning på manglende plads i skraldespanden, da fugle og andre dyr går i sækkene.

Hvad gør kommunen nu?
I kommunens kontrakt med renovatøren fastslås det, at fejl og afvigelser skal rettes inden for samme dag som renovatøren bliver bekendt med dem. Det skal dog først ske næste dag inden kl. 12:00, hvis beskeden først kommer til renovatøren efter kl. 14:00.
Sker dette ikke, kan kommunen foranstalte tømning på renovatørens regning.
– Denne mulighed vil vi nu forberede, så vi kan tage den i brug, hvis afvigelserne fortsætter, fortæller Ivan Mott.
– Vi opfordrer også borgerne til at melde alle afvigelser ind til os via appen affaldsportal, selvbetjeningen lejre.dk/affald-og-genbrug eller på telefon 46 46 46 46.

Affaldsposer
Mange borgere har også oplevet affaldsposer der sidder fast i bunden af skraldecontaineren.
– Vi er også bekendt med, at poserne til madaffald nogle steder bliver siddende i skraldespanden efter, at den er tømt. Vi opfordrer borgerne til ikke at fylde for meget i poserne, så de ikke kiler sig fast.
Problemet kan imidlertid ikke løses ved at ændre på skraldecontainerne.
Skillevæggen i skraldecontainerne må ikke og kan ikke flyttes, da de er tilpasset efter skraldebilens rumopdeling og er fastgjort på en særlig måde, der skal sikre stabilitet. Det vil også betyde mindre plads i rummet til restaffald, som borgerne de fleste steder har brug for mere kapacitet til end til rummet med madaffald.
– Vi opfordrer også i dette tilfælde borgerne til at melde problemerne ind til os, så vi kan danne os et indtryk af omfanget af problemet med madaffaldsposer, der bliver tilbage i skraldespanden efter tømning, slutter Ivan Mott.

Deltag i debatten
Del.