Uro om salget af Allerslev Gl. Skole

0

Lejre Kommune har sat Allerslev Gl. Skole til salg. Dette har vakt uro i lokalsamfundet, da der kun kan bydes på ejendommen af investorer, der vil bygge boliger. Dermed synes Allerslev Friskoles drøm om at overtage bygningerne at gå op i røg. En række foreninger skal desuden finde et nyt opholdssted.

 

Af Palle Bruselius

 

ALLERSLEV/LEJRE: P.t. benyttes de gamle skolebygninger af en række foreninger, ligesom Lejre Musikskole har benyttet nogle af lokalerne.
Går det, som der er lagt op til fra Lejre Kommunes Økonomiudvalgs side, så skal der fremover være boliger på adressen. Enten i form af en renovering af de gamle bygninger, eller i form af nybyggeri. Et enigt Økonomiudvalg står bag beslutningen.
Der kan alene bydes ind med projekter omfattende boligbyggeri og gerne med en variation og mangfoldighed, der understøtter livet på tværs af generationer og livssituationer. Det er kommunens ønske at området bliver udviklet i tråd med visionen om ’Vores Sted’, skriver kommunen på sin hjemmeside.
Der er mulighed for at bygningerne kan genanvendes i renoveret form eller nedrives i forbindelse med nybyggeri.
Området er i dag udlagt som offentligt område i Kommuneplan 2013 og skal med et kommuneplantillæg og en lokalplan ændre anvendelse.
Den samlede ejendom er på 3.482 kvadratmeter og har adressen Lejrevej 15 A-G.
EDC Erhverv ved Poul Erik Bech står for det praktiske. Udbudsmaterialet kan rekvireres hos EDC.
Allerslev Gl. Skole har frem til nu rummet børnehave, foreninger og Pensionisternes Hus.
En af intentionerne bag salget er, at det vil kunne frigøre midler til at forbedre idræts- og ungdomsforholdene ved hallen og Allerslev Skole samt bygge nyt til SFO-børnene.
Der afholdes informationsmøde den 14. august kl. 10:00 på rådhuset i Allerslev.
På mødet bliver der mulighed for at høre om kommunens planer med ejendommen og ønsket om at området bliver udviklet i tråd med visionen om Vores Sted. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet og der vil være en rundvisning på ejendommen efterfølgende.

 

 

Grundejerforening urolig
Jan Adeltoft skriver i e-mail til Lejre Lokalavis om salget af Allerslev Gl. Skole (her i uddrag):
”Høringer og indsigelser er uden betydning i Lejre. Det sidste eksempel er Gl. Allerslev Skole med nogle af vore få bevaringsværdige gamle bygninger i Lejre-Allerslev.
Men ak nej, disse hyggelige gamle bygninger skal sælges, I tror ikke dette kan være rigtigt, men lad mig liste hvad udbudsmaterialer siger:
1. Huset som Seniorfælleskabet i mange år har anvendt, bliver solgt.
2. De mange gymnaster etc. som p.t. bruger disse charmerende bygninger, må flytte, det er ikke bare et par stykker, men over 100 lokale brugere.
3. Der åbnes op for, at der kan bygges 100 boliger, hvis de bliver 88 m2/bolig.
4. Disse hyggelige gamle bygninger kan alle blot rives ned, for nyt moderne byggeri.
5. Allerslev Friskole må ikke byde på bygningerne. Kommunen vil ikke have et alternativ til den kommune skole.
Som borgmesteren siger ”Kommunen skal bruge penge til udbygning af Allerslev Skole”, dette selv om de fleste brugere i Gl. Allerslev Skole ikke ønsker nye moderne bygninger, på bekostning af de hyggelige gamle med masser af sjæl.
Det er desværre en rigtig urbanisering, som vor borgmester med et politisk flertal har sat i gang. Voresfredelige område er godt på vej til at blive en tætpakket by med lejligheder i adskillige etager.
Er det virkelig sådan, vi ønsker Lejre skal være, ikke blot i Lejre-Allerslev, men også i Hvalsø, Kirke Hyllinge etc.?”

 

 

Friskolen
Allerslev Friskole havde satset på at kunne bruge bygningerne, men udbudsmaterialet umuliggør dette, da der udelukkende ønskes boligbyggeri. Dermed er initiativtagerne nødsaget til at revurdere hele projektet, herunder om det kan lade sig gøre at etablere skolen på anden måde.
På nuværende tidspunkt der skrevet cirka 70 børn op til friskolen – hvilket peget på en ganske klar opbakning til projektet.
Initiativtagerne skriver på friskolens Facebook-side følgende om kommunens beslutning om, at der skal være boliger på matriklen:
”Dette forundrer os meget, da vi på intet tidspunkt i processen siden vi gik i gang i marts, er blevet informeret om at dette forbehold, skulle lægges på salget af den gamle skole.
Vi har i hele processen spillet med åbne kort og informeret kommunen og udvalgte medlemmer af Økonomiudvalget om vores drøm om at starte friskole på stedet. Vi har haft hårdt brug for tid til at samle opbakning til projektet i lokalbefolkningen og hos børnefamilierne, derfor har vi måtte starte processen allerede inden udbudsmaterialet kom på gaden. Nu lader det til, at vi er dømt ude allerede inden budprocessen er gået i gang. Økonomiudvalget har besluttet, at de vil have boliger på grunden.”
Allerslev Friskole afholdt generalforsamling mandag den 7. august efter denne avis’ deadline. Generalforsamlingen skulle have resulteret i oprettelsen af en støtteforening til friskolen. I stedet er den aktuelle situation blevet hovedtema. Vi følger naturligvis op på, hvad der måtte være kommet ud af generalforsamlingen.

Deltag i debatten
Del.