Udvikling eller afvikling?

0

LÆSERBREV
Af slagtermester Kennet Hansen, Osted

Vedrørende eventuel lukning af Byvejen ved Hvalsøvej
Jeg har modtaget en invitation til dialogmøde omkring eventuel lukning af Byvejen ved Hvalsø. Naturligvis er kommunen nødt til at lytte til de bekymringer der måtte være fra borgere omkring sammenhængen i forhold til boligområder, skoleveje og de trafikale forhold i Osted, MEN…. Som erhvervsdrivende i Osted, er jeg nødt til at gøre opmærksom på, at en lukning af Byvejen, uvægerligt vil betyde yderligere lukning af de få tilbageværende erhvervsdrivende omkring Fugletoften og Bytorvet.
Igennem de sidste år har flere butikker og erhvervsdrivende i Osted set sig nødsaget til at lukke eller flytte deres aktiviteter andetsteds. Hvis udviklingen fortsætter og støttes op af et tiltag som lukning af Byvejen, vil Osted indenfor ganske kort tid, udvikles sig til en soveby, hvor borgere kun opholder sig på egen matrikel og al aktivitet i fritiden, vil være henlagt til større omkringliggende byer. Lokalsamfundet er dermed under afvikling.
Erhvervslivet i Osted er igennem de sidste fem år skrumpet ind til et begrænset antal butikker, som året igennem tager diverse tiltag for at gøre Osted til en attraktiv by at bo og opholde sig i. Som Slagter i byen har jeg altid været stolt af, at det har været muligt at drive en specialbutik med kvalitetsvarer fra en by, hvor det ikke umiddelbart burde være muligt, idet større byer ikke har kunnet huse en sådan specialbutik. Politikere fokuserer meget på bæredygtighed, miljø og madspild og jeg mener, at disse fokusområder også skal tænkes ind i den fremtidige lokalplan for Osted. Hvad er mere bæredygtigt end at handle lokalt og kød fra dyr der har haft et godt liv? Hvad er mere miljøvenligt end fødevarer, der er produceret efter alle kunstens regler og kan købes i nærområdet, uden tilsatte gasarter eller e-numre? Hvad er mindre spild, end at kunne købe nøjagtigt den mængde fødevarer der er behov for og ikke indkøbt i større mængder fordi tilgangen til indkøb er henlagt til større byer længere væk, med deraf følgende brændstofforbrug?
En stor del af kundeunderlaget i min butik er, udover Ostedborgere, i høj grad bosat i området omkring Lejre og Hvalsø. Hvis Byvejen lukkes, er jeg ikke i tvivl om, at kunderne fra Lejre/Hvalsø vil søge andre butikker end de få tilbageværende i Osted. De vil være nødsaget til at køre udenom byen og ud på Hovedvejen, hvor den massive morgen- og eftermiddagstrafik ville besværliggøre deres tilgang til de erhvervsdrivende. Vi må erkende, at en travl hverdag i danske familier betyder at de daglige nødvendige aktiviteter som indkøb, skal være let tilgængelige, så vi får så meget fritid med familien som muligt.
Jeg har haft min butik i Osted siden 2001 og har set, hvordan aktiviteter og sammenhold der samler et lokalsamfund, stille og roligt har været dalende. Det være sig det lokale foreningsliv, aktiviteter på privat initiativ og stoltheden over at være en del af et lille velfungerende lokalsamfund. Så….. hvad er det kommunen og borgere i Osted ønsker for byen? Skal vi sammen arbejde på at optimere de tiltag, der gør det attraktivt at være bosat i Osted, eller skal vi sammen afvikle en by, der tidligere har haft et aktivt lokalsamfund at være stolte af? Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at en lukning af Byvejen vil være den sikre vej til det sidste.
Med venlig hilsen og håbet om en fortsat fremtid i Osted

Deltag i debatten
Del.