Tørke: Skal du passe på dråberne?

0

Tørken bliver tilsyneladende ved – kun afbrudt af en lille byge eller to. Det går hårdt ud over vandforsyningen, men skal vi til at være bekymrede?

Af Palle Bruselius

LEJRE: Vi nyder vejret og den tidlige sommer – som vi naturligvis håber bare vil blive ved og ved.
Men det varme har også pris, når det regner så lidt, som tilfældet faktisk er, for hvis man kigger på DMI’s tørkeindeks, så er der en forøget risiko for tørke flere steder Region Sjælland, og det omfatter altså også Lejre Kommune. Faktisk har vi ifølge www.dmi.dk den værste tørke i 10 år.
Tørkeindekset er ikke helt oppe på 2008-niveau men bevæger sig hurtigt i den retning.
I 2008 kom landstallet op på et rent 10-tal, den højeste værdi på skalaen, i tre dage. Derudover lå tørkeindekset på mindst 9 i 23 dage i træk og yderligere seks dage senere på sommeren. I år har vi indtil nu ligget på eller over tørkeindeks 9 fire dage i træk.
Lige nu ligger Lejre i et område med en meget forhøjet risiko for tørke. Pr. 6. juni lå Lejre-området på 9 på skalaen – det vil sige et hak under ’Høj risiko for tørke’.
På landsplan er tørkeindekset hoppet op over 9, og det røde 10-tal slår ud lokalt blandt andet i København, på Bornholm, visse steder i Vestsjælland og enkelte steder i Jylland.
På grund af de høje tal i tørkeindekset har mange kommuner indført afbrændingsforbud – faktisk har 35 kommuner gjort det – ligesom 35 kommuner har indført vandingsforbud. Det er endnu ikke sket i Lejre Kommune.
Når maksimumværdien 10 i tørkeindekset nås – hvilket er sket mange steder i landet – betyder det reelt, at der slet ikke er mere vand tilbage i det jordvandsmagasin, som planterne skal trække fugt fra.
Områder uden vand i jordvandsmagasinet er blandt andet Bornholm, Københavnsområdet, Amager, dele af Vestsjælland, dele af Djursland, Samsø, Anholt og dele af det centrale sydlige Jylland. Her er Lejre Kommune altså ikke ramt direkte.
– Det gør en stor forskel, når tørken kommer tidligt. Mange planter, herunder afgrøder på markerne, har fortsat kun begrænsede rodsystemer. Det gør dem særligt sårbare, så tørken slår ekstra hårdt, siger Mikael Scharling, klimatolog hos DMI og ansvarlig for DMI’s tørkeindeks i en pressemeddelelse.
Vejrudsigten tyder på, at Danmark tørrer yderligere ud de næste uger.
– Der gemmer sig noget regn i prognoserne, men det ser ikke ud til, at der kommer nok til for alvor at få bugt med tørkeproblemerne; måske lokalt hvor de får en særligt kraftig byge, men ikke på landsplan, siger Mikael Scharling.

Pas på med åben ild
Tørke er lig med brandfare- Naturen er meget tør i Vestsjælland, så du skal passe meget på, når du bruger åben ild i det fri
Med et tørke-indeks på 9 ud af 10 mange steder i det vestsjællandske opfordrer Vestsjællands Brandvæsen til at udvise stor forsigtighed ved brug af åben ild i naturen
Sommervejret i maj 2018 har slået alle rekorder, og med en vejrudsigt, hvor man skal kigge langt efter regn, stiger risikoen for naturbrande i øjeblikket dag for dag.
I det fælleskommunale Vestsjællands Brandvæsen som betjener kommunerne Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø, har man endnu være forskånet for større naturbrande, men her følger man tørkesituationen tæt, dag for dag.
Ifølge Lasse E. Hansen som er chef for myndighed og forebyggelse i Vestsjællands Brandvæsen, skal man i øjeblikket tænke sig om en ekstra gang, inden man bruger åben ild i det fri.
– Vi opfordrer borgerne til nøje at overveje om, det overhovedet er nødvendigt at bruge åben ild i naturen som vejrsituationen er pt. Hvis man kan vente med at afbrænde bål, brænde ukrudt og lignende aktiviteter, så vent til naturen ikke længere er så tør, siger han.

Tænk før du tænder ild
Hvis man alligevel vælger at bruge åben ild i det fri har han følgende råd:
· Hold stor afstand – undgå åben ild i nærheden af tørre planter/vegetation eller andet, der kan brænde
· Brug kun grill, bålfade og lignende på et fast ubrændbart underlag
· Pas på kraftig vind, der kan sprede ild, og vær bevidst om vindretningen, afbryd aktivitet med åben ild, hvis det blæser op
· Hold til stadighed ild og gløder under opsyn og tjek, at alt er slukket, før du forlader stedet
· Hav altid vand i nærheden, når du bruger åben ild i det fri, så en lille brand hurtigt kan slukkes, inden den breder sig.
Er uheldet alligevel ude, skal du:
· Ringe til 1-1-2 med samme hvis der er opstået brand som ikke kan kontrolleres
· Begrænse branden i det omfang, det er muligt, indtil brandvæsnet når frem
Forbud mod brug af åben ild og fyrværkeri kan komme på tale.
Lasse E. Hansen oplyser at Brandvæsnet i forbindelse med udstedelse af tilladelser til festfyrværkeri, i øjeblikket nøje vurderer hver sag, og at man på grund af tørkesituationen kan risikere at få nej til ansøgninger om afbrænding af festfyrværkeri.
Hvis situationen forværres kan det blive nødvendigt at indføre et egentlig forbud mod brug af al åben ild i fri, slutter Lasse E. Hansen fra Vestsjællands Brandvæsen.

Deltag i debatten
Del.