Tidligere købmandsbutik kan blive til pizzeria

0

Den tidligere købmandsbutik på Ejby Strandvej kan blive til et pizzeria eller eller lignende. Det kræver dog først en ændring af lokalplanen.

Af Palle Bruselius

EJBY: Den nuværende ejer af den gamle købmandsbutik på Ejby Strandvej har fået flere henvendelser fra restauratører, som ønsker at etablere et pizzeria eller lignende i en del af bygningerne, der tidligere har huset den lokale købmandsbutik.
Det kræver dog at lokalplanen ændres. Der ernlig ikke mulighed for dette i den gældende Lokalplan LK 19 for fem boliger på Ejby Strandvej 4.
Derfor er der nu udarbejdet et nyt lokalplanforslag, som gør det muligt at etablere en restaurant, café eller lignende.
Udvalget for Teknik & Miljø besluttede på sit møde den 5. december, at et Forslag til Lokalplan LK 54 for Ejby Strandvej 4 sendes i offentlig høring i otte uger og at der fastlægges en dato for et borgermøde om lokalplanforslaget i januar 2018.
Borgermødet skal finde sted torsdag den 25. januar kl 18:30. Hvis det er muligt holdes mødet i caféområdet på Bramsnæsvigskolen.
Den nye ejer af den gamle købmandsbutik på Ejby Strandvej 4 har i overensstemmelse med gældende lokalplan LK 19 netop fået byggetilladelse til indretning af to nye boliger på ejendommen, som herefter vil komme til at indeholde tre boliger, hvoraf den ene allerede er eksisterende.
Udover boliger findes der også et midlertidigt udlejet lagerlokale på ejendommen. Dette ønsker ejeren af ejendommen at anvende permanent til erhvervslejemål som for eksempel restaurant/pizzeria eller lignende.
Ejendommen på Ejby Strandvej 4 har tidligere været brugt til en købmandsbutik, men har de seneste år stået tom og har skiftet ejer. Da ejendommen ligger i et område med mange sommerhuse har Lejre Kommune administration, vurderet, at der vil være grundlag for at etablerere et pizzeria eller lignende i lokalerne.
For at sikre tilstrækkelig tid til borgerinddragelse afsættes der otte uger til den offentlige høring selv om den moderniserede planlov, der trådte i kraft den 15. juni 2017 generelt har sat høringsfristen for lokalplaner ned fra otte til fire uger.

Foto: Lejre Kommunes forslag til lokalplan.

Deltag i debatten
Del.