Store ambitioner for Lejres skoler

0

LÆSERBREV
Af Carsten Helles Rasmussen, Venstre
Medlem af Lejre kommunalbestyrelse

Hvert andet år skal skolerne aflægge en kvalitetsrapport, hvor karaktererne fra afgangsprøverne i 9. klasse offentliggøres. Spredningen i karaktererne skolerne imellem er meget store. Kommunegennemsnittet er lidt større end landsgennemsnittet.
Ligeledes skal der afrapporteres vedrørende de nationale test, hvor eleverne i 2, 4, 6 og 8 klasse bliver testet i dansk, og hvor eleverne i 3 og 6 klasse bliver testet i matematik. Disse prøver viser også en meget stor spredning i resultaterne skolerne i mellem.
Der er en skole, som præsterer over både kommune- og landsgennemsnittet i alle målinger, som dermed lever op til alle seks nationale mål om, at 80 procent af eleverne er gode til at læse og regne.
Tre skoler klarer sig samlet set udmærket med gode resultater på nogle områder og mindre godt på andre områder.
To skoler har resultater, som ligger under både kommune- og landsgennemsnittet, og skolerne opfylder ingen af de nationale mål om, at 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne.
I tidligere kvalitetsrapporter har vi ligeledes set meget store spredninger i resultaterne skolerne i mellem. Samtidig ligger skolerne i Lejre som gennemsnit kun lige omkring landsgennemsnittet.
Generelt udfører lærerne og pædagogerne i Lejres skoler et godt stykke pædagogisk arbejde med udgangspunkt i de arbejdsbetingelser, som de har.
Men i Venstre har vi store ambitioner på skolens vegne. Skal vi kunne tiltrække ressourcestærke familier til Lejre og opfylde kravene fra Lejres borgere, så skal skolerne generelt kunne præstere bedre.
Ligeledes oplever folkeskolen i disse år en stor konkurrence fra privatskolerne. Cirka 18 procent af Lejres børn går i forskellige privatskoler, og der er en stigende tendens.
Derfor skal der gøres en ekstraordinær indsats. Denne indsats skal ske i samarbejde mellem kommunalbestyrelsen, skolernes lærere og pædagoger og ikke mindst skolebestyrelserne.
På Udvalget for Børn og Ungdoms møde den 6. marts, hvor vi havde Kvalitetsrapporten til behandling, vedtog et enigt udvalg, på foranledning af Venstre, at der skal udarbejdes konkrete planer for faglig udvikling på den enkelte skole, med det klare mål, at Lejres skoler skal præstere endnu bedre end i dag.
I Venstre vil vi derfor gerne opfordre alle interessenter omkring vores skoler til, at vi sammen kan gøre Lejres skoler til nogle af landets bedste, hvor eleverne trives og scorer høje karakterer.

 

Deltag i debatten
Del.