Stor tilfredshed med plejeboliger

0

En ny brugertilfredshedsundersøgelse viser, at borgerne på kommunens plejecentre er godt tilfredse med deres boliger.

Det er en af vores helt centrale opgaver at tilbyde ordentlige boligforhold for vores ældre medborgere, og derfor er jeg glad for, at borgerne har en oplevelse af, at deres boliger er tilfredsstillende, siger udvalgsformand Leif V. Nielsen, udvalget for Social, Sundhed & Ældre.

I efteråret 2015 har Lejre Kommune gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse på kommunens plejecentre.

59 beboere deltog i undersøgelsen og svarede i et personligt interview på en række spørgsmål om blandt andet deres tilfredshed med boligen, fælles arealerne, personalet og mulighederne for aktivitet.

Til spørgsmålet “Hvad synes du samlet set om at bo her? ” lå den gennemsnitlige tilfredshed på 4,17 ud af 5 (hvor 5 er det højest mulige).

– Jeg har en lys og venlig lejlighed, og kan gå ind og passe mig selv. Jeg læser meget og deltager i underholdning i dagcenteret. Det er bare om at få det hele med, siger Louise Poulsen, der bor på Plejecenter Bøgebakken.

Maden er topscorer

Overordnet set, scorer Lejre Kommune højt, og utilfredsheden ligger lavt. Beboerne er meget tilfredse med deres egne boliger samt fællesarealerne.

Desuden er der meget høj tilfredshed med maden. 100 procent af de adspurgte beboere er enten tilfredse eller meget tilfredse med maden på plejecentrene.

– Det er almindelig kendt, at glæden ved mad har stor indflydelse på både helbredet og oplevelsen af livskvalitet. For nylig har vi genindført mad, som er lavet fra bunden på Hvalsø Ældrecenter, og beboerne dér er meget tilfredse med det. Det overbeviser mig om, at vi skal prioritere de gode måltider til alle ældre, der får mad fra Lejre Kommune, siger Leif V. Nielsen.

Hvad angår de mere praktiske ting er tilfredsheden en smule lavere. Det gælder eksempelvis rengøring, hvor 85 procent af de adspurgte beboere er enten tilfredse eller meget tilfredse og enkelte beboere har udtrykt deres utilfredshed. Det giver en gennemsnitlig tilfredshed på 3,80 ud af 5 (hvor 5 er det højest mulige).

Undersøgelsens laveste score handler om beboernes vurdering af eget helbred. Her er kun 50 procent enten tilfredse eller meget tilfredse. Her er den samlede tilfredshed 3,30. Som størstedelen af beboerne på plejehjem, er Kai Larsen fysisk begrænset. – Det er fint at bo på plejehjem i min situation. Mine ben vil ikke mere. Jeg kan ikke forestille mig bedre sted at være. Personalet kan tage i mod noget gas, og vi har det sjovt sammen, siger Kai Larsen, der for det meste af tiden er sengeliggende på Ammershøj Plejecenter.

Plads til forbedring

På baggrund af undersøgelsens resultater, vil ledelsen og personalet på plejecentrene arbejde videre med at gøre den gode pleje på centrene endnu bedre.

I øjeblikket arbejdes der blandt andet med at skabe gode muligheder for aktiviteter på plejecentrene. Det er et samarbejde mellem personalet, beboere, pårørende og frivillige i indsatsen “Liv og Glæde på Plejecentrene”, søsat i 2015 med midler fra Ældrepuljen.

FAKTA

• Udvalget for Social, Sundhed & Ældre vedtog den 2. februar 2015 en strategi for brugertilfredshedsundersøgelser blandt brugere af plejecentrene, træningsområdet, myndighedsområdet og Frit Valg-ordningen.
• Den første brugertilfredshedsundersøgelse blev gennemført på træningsområdet. I efteråret 2015 er der gennemført tilfredshedsundersøgelser på Lejre Kommunes plejecentre. I foråret 2016 gælder det brugertilfredsheden på myndighedsområdet samt “Frit Valg”-ordningen.

Deltag i debatten
Del.