Skrald i kunstnerisk form

0

HVALSØ: ’Skrotzilla, Skrald, Skrosmos & Kosmos’ – en affaldsinstallation på Hvalsø Bibliotek er, hvad du inden længe kan opleve på biblioteket.
I 2018 bliver det nemmere at sortere sit skrald i Lejre.
I marts måned får alle boliger i Lejre Kommune nye skraldespande, hvor der kan sorteres i madaffald, restaffald, plastaffald, metalaffald og papiraffald.
Målet er, at halvdelen af Lejres affald bliver genbrugt i 2022. Det kræver nye vaner, som hele familien skal være med på.
Lejre Bibliotek & Arkiv etablerer i samarbejde med Lejre Kommunes affald- og gen-brugsteam, en ’transformativ affaldsinstallation’ på Hvalsø Bibliotek; ’Skrotzilla – Skrald, Skrosmos & Kosmos’.
Hele forløbet indledes med et skolespor, hvor Lejre Kommunes 4., 5. og 6. klasser arbejder med affald og genbrug i perioden den 5. til den 21. marts.
Herefter inviteres elever, deres forældre og alle andre interesserede borgere på skraldereception som kickoff for bedre affaldsvaner den 22. marts kl. 16:30.
Det foregår på Hvalsø Bibliotek, Skolevej 12, i Hvalsø.

Deltag i debatten
Del.