Separatkloakering i Hvalsø sættes i gang

0

Nu skal separatkloakeringen i Hvalsø sættes i gang. Det sker blandt andet via et introduktionsmøde den 5. februar.

HVALSØ: Hvalsøs borgere, foreninger og virksomheder inviteres med til at skabe klimaløsninger og bedre bymiljøer, når Fors A/S indleder et stort separeringsprojekt. Alle er velkomne til introduktionsmøde den 5. februar fra 17 til 20:00 i Hvalsøhallen.
Separatkloakeringen er et stort projekt, der rummer muligheder i forhold til at forandre og forbedre det Hvalsø, vi kender i dag.
Udgangspunktet for indsatsen er, at den løsning, der skaber mest værdi for byen, skal skabes sammen med byens borgere.
Derfor inviteres alle i Hvalsø med til at planlægge og samskabe løsningen i 2018 i et sammenhængende forløb med flere aktiviteter, møder og workshops.
Separeringsprojektet omfatter cirka 1.000 husstande i Hvalsø, som i dag har et gammeldags kloaksystem, hvor både regn- og spildevand bliver blandet, inden det transporteres til renseanlægget.
Når Fors A/S går i gang med at separatkloakere, skiller man regn- og spildevand ad, så det løber i hvert sit system. Spildevandet ledes til renseanlægget, og regnvandet ledes ud i naturen, hvilket er mindre ressourcekrævende og bedre for vandmiljøet og plante- og dyrelivet. Projektet vil også afhjælpe oversvømmelser og vand i kældrene under store regnskyl.
Adskillelsen af regnvandet fra spildevandet kan ske på flere måder. Den traditionelle løsning handler om at adskille regn- og spildevand i separate kloakledninger i jorden, men nye løsninger har vundet indpas. For regnvandet kan også adskilles ved at håndtere det på byens overflader.
Overfladeløsninger som for eksempel vandrender, grøfter og bassiner har også den fordel, at de kan bringe naturen stærkere ind i byen med nye grønne byrum og mere synligt vand i bybilledet.

Mere natur i byen
En del af projektets regnvandshåndtering skal indgå i den igangværende byfornyelse af Hvalsø og bringe mere natur ind i byen.
– I Fors A/S ønsker vi både at drive effektiv forsyning og lytte til vores kunder. Vi ved, at der i Hvalsø og omegn bor rigtig mange aktive mennesker med masser af viden og meninger om byen. Vi er eksperter i forsyningsløsninger og har gode erfaringer med både traditionelle regnvandsløsninger og løsninger, der involverer borgere og brugere. Derfor inviteres borgerne i Hvalsø med til at skabe nogle regnvandsløsninger, der giver værdi for dem og det lokale bysamfund, siger projektleder Anders Hertz Kristensen fra Fors A/S.
Lejre Kommune har også en stor andel i samskabelsesprojektet, og ifølge borgmester Carsten Rasmussen er det ambitionen, at separeringen kan tænkes sammen med den igangværende byfornyelse af Hvalsø.
– Vi får mulighed for at udvikle Hvalsø og få endnu mere natur ind i byen ved også at arbejde med regnvandet på byens overflader. Det kan f.eks. være i Hovedgaden eller andre steder i bymidten, som byen vil forbedre. Og vandet spiller jo allerede en vigtig rolle i Hvalsø med søen i midten. Det med at arbejde med vandet som et gennemgående og rekreativt tema i byen er en spændende mulighed, vi skal undersøge nærmere. Derfor håber jeg, at alle, der interesserer sig for projektet, vil deltage i møderne og den videre proces, så vi sammen kan skabe den bedste løsning, siger borgmester Carsten Rasmussen fra Lejre Kommune.

Informationsfolder på vej
Efter mødet den 5. februar vil Fors A/S udarbejde en informationsfolder til alle husstande i Hvalsø med mere information om separeringsprojektet, hvad det betyder for den enkelte husstand og matrikel samt overblik for kommende møder, aktiviteter og muligheder for deltagelse.

Deltag i debatten
Del.