Planer om skydebane vækker massiv modstand

0

Et projekt med en skydebane på 22 ha og med 12 meter høje jordvolde har fået borgerne i Vester Saaby og omegn helt op i omdrejningerne.

 

Af Palle Bruselius

 

VESTER SAABY: Projektet – Natur- og Skydecenter Sjælland – der er blevet arbejdet med i halvandet år, skal i følge konsortiet bag, fungere som hjemsted for aktiviteter indenfor natur, miljø, sundhed og friluftsliv.
Men projektet støder på voldsom modstand. Borgerne i Vester Saaby og oplandet er nemlig slet ikke begejstrede for projektet.
Mandag den 30. oktober blev der afholdt et bymøde med Vester Saabys indbyggere. Her var over 200 mødt op. Landsbyen har 220 husstande. Der var ligeledes mødt folk op fra Kirke Saaby og Kirke Sonnerup.
Vester saaby-borgernes holdning til projektet var helt entydig: Der var nemlig ingen positive tilbagemeldinger vedrørende skydebaneprojektet, der har vakt store bekymringer vedrørende miljø, levevilkår og huspriser.
Anlægget, der angiveligt skal omkranses af 12 meter høje jordvolde skal have en længde på godt to kilometer, vil komme til at fylde stort set lige så meget som hele landsbyen.
Borgerne i byen fokuserer også på selve anlægsprocessen, såfremt projektet bliver godkendt af kommunalbestyrelsen. Byggeriet vil komme til at ligge oven på en grundvandsboring, som forsyner landsbyen med drikkevand.
Modstanderne peger blandt andet på, at konsekvenserne af at tilføre så store mængder jord, som det vil være tilfældet – 500.000 tons jord erfarer Lejre Lokalavis – vil volde store problemer.
Beboerne frygter at rykket fra jordvoldene vil have en negativ virkning, ligesom man er bekymrede for, hvor jorden til voldene skal kommer fra og hvilken forureningsgrad, den måtte have. Beboerne peger også på, at transporten af jord blive kunne påvirke vejene omkring Vester Saaby, når et stort antal tungtlastede lastbiler skal ind og ud af området.
”Vi har i byen meget svært ved at forstå, at man planlægger at bygge så stort et anlæg, så tæt op ad bebyggelse til stor gene for naboer. Huspriserne vil med sikkerhed falde, hvilket gør at den positive udvikling med hushandlen i Vester Såby vil gå helt i stå. Støjgenerne vil blive så massive, at ingen ønsker at bosætte sig eller blive boende i byen. Der vil fra de 15 planlagte baner lyde flere 100 skud i minuttet fra tidlig morgen til sen aften”, skriver beboerne i Vester Saaby blandt andet i et læserbrev her i avisen.
Byens indbyggere har nu sat gang i en underskriftsindsamling, som skal vise den store modstand mod et projekt, der efter deres mening ikke hører hjemme så tæt på en by med børnehave og folk, der er flyttet på landet for at nyde fred og ro..
– Vi håber, at politikerne i Lejre Kommune, også efter valget, ikke vil tillade projektet, siger Anders Andreasen, Vester Saaby.
– Ideen med skydebanecentret kan være meget god, men det er et problem at lægge det lige op ad en landsby. Problemet med den slags projekter er, at der faktisk ikke er nogen steder på Sjælland, hvor det vil kunne ligge. Et sådant center vil skulle ligge tæt på en motorvej, og det begrænser mulighederne. Der vil ikke kunne være den nødvendige afstand til bebyggelse, siger Anders Andreasen.

 

Baggrund
Centret får til huse på jorden tilhørende Vestergaard. Skydecentret vil som det største i Danmark, være med til at styrke Lejres brand og vil kunne huse, ikke kun nationale, men også store internationale konkurrencer, med den derved afsmittende positive effekt for lokale erhvervsdrivende, skriver konsortiet bag i en projektbeskrivelse.
Hensigten er, at det, som landets angiveligt største natur- og skydecenter, desuden skal demonstrere, hvordan man kan udvikle et bæredygtigt skydecenter, i et område ellers udlagt til landbrug.
Etableringen af centret er egenfinansieret, støttet af fonde, sponsorer samt udviklingsmidler.

Deltag i debatten
Del.