Parkeringspladser ved Hvalsø Station

0

Parkeringsforholdene ved Hvalsø Station er stadig en udfordring, men løsningen er på vej – jf. det skitseforslag, som kommunalbestyrelsen er på vej til at vedtage.

Af Palle Bruselius

KIRKE HVALSØ: Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. maj 2014, ar anbefale skitseprojekt og lokalplan for etablering af pendlerparkeringspladser og cykelparkering syd for Hvalsø station. Projektet skal godkendes endeligt af kommunalbestyrelsen på dennes møde den 20. marts.
Lokalplanen blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 29. maj 2017.
DSB har brug for parkeringspladserne til sine kunder, og parterne er enige om, at ansvaret for etablering af parkeringspladserne derfor er DSB’s. Dog ejes en del af arealet af Banedanmark, lige som Lejre Kommune har interesse i, at der sikres gode forhold for pendlerne i Lejre Kommune.
Der er derfor blevet i samarbejde med især DSB, men også Bane Danmark, blevet udarbejdet skitseprojekt og udkast til en aftale mellem DSB og Lejre Kommune om etablering af parkeringspladserne.
Det er DSB’s ansvar, at der etableres de nødvendige parkeringspladserne, og DSB skal derfor betale for parkeringspladserne i et udførelsesniveau svarende til en standardparkeringsplads.
Af praktiske grunde har man aftalt, at Lejre Kommune er bygherre og dermed også forestår projektering, udbud og byggepladsledelse. DSB refunderer Lejre Kommune for alle de udgifter, der kan henføres til en standardparkeringsplads.

Pendlerparkeringspladsen skal indeholde 148 almindelige parkeringspladser, to handicappladser og to”kys og kør” pladser. Fra pendlerparkeringspladsen skal der anlægges trappeadgang med handicaprampe til den sydlige perron samt trappeadgang til tunnelstien under banen. Der skal også etableres 176 uoverdækkede cykelparkeringspladser. Her har udvalget anbefalet forvaltningens forslag om at få udført en overdækning af cykelparkering. Udgiften forventes at blive omkring 280.000 kroner.
Hertil er der skitseret en række elementer, som er hensigtsmæssige men ikke anses for at være strengt nødvendige. Disse udbydes som mulige tilkøb.
I forbindelse med etablering af pendlerparkeringspladsen, vil det være nødvendigt at flytte et skur men ikke brevdueforeningens klubhus.
Derefter vil projektet kunne sendes i udbud i maj-juni og anlægsarbejde foretages i juli og august.
Efter anlæggelsen vil det være Lejre Kommune der skal stå for den daglige drift af pendlerparkeringspladsen.

Deltag i debatten
Del.