Osted Fri- og Efterskole fyldte 100 år

0

Den 6. september 1917 slog Osted Friskole dørene op for første gang. Skolen blev til på initiativ af 10 familier, der besluttede at oprette en grundtvigsk friskole som alternativ til statens skole i Osted, der dengang havde tilnavnet terpeskolen.
Onsdag den 6. september blev 100-årsdagen markeret eftertrykkeligt.

 

 

OSTED: Dengang ønskede forældrene selv at tage ansvar for deres børns undervisning. Både for undervisningens idégrundlag, for det faglige indhold og de praktiske forhold, men ikke mindst ansættelse af de lærere, der skulle undervise ens børn.
Netop dette udgangspunkt har lige siden været det gennemgående grundlag for skolens virke: børnenes undervisning er forældrenes ansvar. Derfor er det vigtigt,at man som forældre kan vælge en skole, der pædagogisk og værdimæssigt passer til ens ståsted og ens børn.
Fra starten af var der ingen skolebygning, så skolen begyndte sit virke i stuen på Osted Præstemark hos Jørgen Andersen, der stillede sin stue til rådighed. Man begyndte med 20 friskolebørn. Året efter stod skolebygningen færdig, og samtidig startede efterskolen.
Meget er sket i løbet af de 100 år. Skolen er løbende vokset, så der nu er mere end 100 elever i efterskolen, cirka 200 elever i friskolen og 40 børn i børnehaven ’Fristedet’, som blev oprettet i 2007.
– Vi lægger vægt på fællesskabet, oplevelserne og fagligheden, fortæller skolens forstander Per Krøis Kjærsgaard, der fortsætter:
– Skolen er stadig forankret i den oprindelige grundtvigske dannelsestradition samtidig med, at vi lægger vægt på en høj faglighed i såvel boglige som praktisk musiske fag. Eleverne skal rustes til videre uddannelse – men samtidig også gøres til livsduelige mennesker, der har mod, lyst og kræfter til deres liv.
Over 800 tilmeldte gæster var med til at gøre dagen uforglemmelig.
Der var morgensang i hallen med taler fra skolens formand, Bjarne Lundager Jensen, forstander Per Krøis Kjærsgaard og borgmester Carsten Rasmussen.
Eleverne i friskolen har i løbet af foråret været med til at hugge en 100-års-sten, der om morgenen blev afsløret af borgmesteren – han havde skrevet et fint lille eventyr om stenen som han fortalte. På grund af regnen blev afsløringen af kunstværket live-streamet på storskærm, så de mange gæster kunne sidde i tørvejr i hallen mens borgmesteren, billedhuggeren og et par børn var ude.
Aftenen startede med et gigantisk kagebord, som både børnehave- friskole – og efterskoleforældre havde bagt til. Gamle elever optrådte, nuværende elevbands, lærerband, OFE-koret (300 børn og unge) og ikke mindst en gøgler. Der blev grinet, klappet, folk stod op og havde hænderne i vejret.
Aftenens fest foregik i fire kæmpe telte ude på fodboldbanen. Der var mad til alle fra grill og buffeter, hvor elever og lærere serverede for de mange gæster.
Tidligere elev Malthe Rostrup (nu professionel musiker) spillede op til dans sammen med sit partyband.
– Vi syntes, at det var vigtigt at markere dagen og det blev den. Tanken om de mange menneskeliv, der efterhånden har tilknytning til skolen, og har været med til at præge dens historie – er et vingesus uden lige, siger Isabel Hansen fra Osted Friskole.

Deltag i debatten
Del.