En ommer: Rapport om forurening på Kumlehusvej er ikke fyldestgørende

0

Lejre Kommune har modtaget Bach Gruppens undersøgelse af forureningen på Kumlehusvej i Øm, men kommunen mener ikke, at rapporten er fyldestgørende. Bach-gruppen skal nu aflevere yderligere materiale.

 

LEJRE KOMMUNE: I februar i år gav Lejre Kommune Bach Gruppen påbud om at undersøge omfanget af forureningen på Kumlehusvej 1 i Øm.
Forureningen kommer fra byggeaffald fra København og Hedehusene, som Bach-gruppen har læsset af i forbindelse med byggeriet af ny hal på Kumlehusvej.
Bach Gruppen har nu fremsendt rapporten, men Lejre Kommune kræver yderligere dokumentation
I februar 2017 gav Lejre Kommune Bach Gruppen A/S påbud om at undersøge omfanget af forureningen på Kumlehusvej 1 i Øm. Lejre Kommune har nu modtaget rapporten, som viser, at der inden for det undersøgte område ligger cirka 1800 tons materiale med et PCB-indhold over 2 mg/kg.
Lejre Kommune mener ikke, at rapporten er fyldestgørende. Blandt andet forholder rapporten sig ikke til, om der kan ligge PCB-forurenet materiale uden for det undersøgte område, for eksempel under bygningen.
Lejre Kommune har givet Bach Gruppen A/S til den 21. august 2017 til at fremsende yderligere dokumentation.
– Vi vil have fuld klarhed over, hvad der ligger på Kumlehusvej. Vi vil vide, hvor det ligger, og hvor meget der er. Og vi vil vide, om forureningen kan påvirke vores grundvand, vandløb og søer, siger borgmester Carsten Rasmussen.

 

 

Hvad er næste skridt?
Det er vigtigt, at sagen bliver undersøgt helt til bunds. Det skal dokumenteres, at der ikke ligger forurenet materiale uden for det område, Bach Gruppen har fået undersøgt, for eksempel under de bygninger, der er opført på stedet. L
Når forholdene på Kumlehusvej er dokumenteret til bunds, vil Lejre Kommune beslutte, hvad næste skridt er, så forureningen på Kumlehusvej bliver håndteret korrekt.
Det er ikke farligt for naboerne at færdes i området, og der er ingen akut fare for, at forureningen bliver udvasket til grundvandet, vurderer Lejre Kommune i samarbejde med rådgivere fra firmaet Orbicon.
PCB eller Polyklorerede bifenyler har været benyttet i byggematerialer fra cirka 1950 til og med 1977, hvor stoffet blev forbudt i Danmark, fordi det blandt andet er mistænkt for at være kræftfremkaldende.
I september 2016 igangsatte Lejre Kommune en undersøgelse af, hvilke materialer som var blevet kørt til byggepladsen på Kumlehusvej efter to TV-indslag om, at Bach Gruppen skulle have kørt forurenet byggeaffald ud på grunden i Øm.
Der skal nu iværksættes yderligere undersøgelser, der skal skabe klarhed over omfanget af det forurenede materiale og forureningsgraden – samt hvor på grunden materialet ligger.

Deltag i debatten
Del.