Nyt ældreråd på plads i Lejre Kommune

0

Der er nu valgt syv personer samt fem suppleanter til Lejre Kommunes nye Ældreråd blandt 12 opstillede kandidater. Rådet er valgt for perioden 2018-2021, og medlemmerne ser frem til at tage hul på arbejdet i det nye år.

 

LEJRE KOMMUNE: Ældrerådsvalget har fungeret som brevstemmevalg, og ud af de i alt 7.843 stemmeberettigede vælgere i kommunen, valgte 4.079 at afgive deres stemme, i alt 52 procent. Optællingen viser, at det kommende Ældreråd kommer til at se således ud:

Medlemmer:
Karin Torndyb, Gevninge, 544 stemmer
Kirsten Kornval, Lyndby Strand, 482 stemmer
Kurt Erik Larsen, Lejre, 466 stemmer
Leif Blom, Ejby, 423 stemmer
Bjarne Bang Christensen, Hvalsø, 407 stemmer
Per Frandsen, Hvalsø, 398 stemmer
Birgit Skov Olsen, Ejby, 321 stemmer

Suppleanter:
Bjarne Hørlykke, Kirke Sonnerup, 280 stemmer
Per Bromand Nørgaard, Allerslev, 277 stemmer
Jeanette Dæhnfeldt, Glim, 210 stemmer
Per Lerche Brasch, Hvalsø, 161 stemmer
Eva Elisabeth Pedersen, Gevninge, 83 stemmer

Ældrerådet konstituerer sig med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær på det afgående ældreråds sidste møde, som finder sted den 13. december 2017.
Den afgående formand Keld Mortensen glæder sig over, at mange borgere har valgt at stemme til valget og på den måde få indflydelse på ældrepolitikken i Lejre Kommune.
– Jeg har oplevet, at Ældrerådet er en vigtig funktion i forhold til at varetage de ældres interesser, og derfor er jeg glad for, at så mange kandidater har ønsket at stille op. Men det glæder mig også, at mange vælgere anerkender Rådets arbejde ved at afgive deres stemme. Nu er Ældrerådet for næste periode fastsat, og jeg ved, at alle glæder sig til at tage fat, siger Keld Mortensen.
Ældrerådet har mange funktioner i Lejre Kommune. Blandt andet fungerer det som rådgivende organ for Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske sager og som samarbejdspartner vedrørende kommunens ældrepolitik.
Rådet kan også fremsætte spørgsmål, idéer og forslag om ældreområdet til politikerne. Rådet skal høres i alle sager, der vedrører ældre, for eksempel vedrørende byggeri af pleje- og ældreboliger, kvalitetsstandarder om hjemmehjælp og genoptræning, trafik og kommunale budgetter.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om Lejre Kommunes Ældreråd og rådets arbejde på www.lejre-aeldreraad.dk.

Deltag i debatten
Del.