Nu skal fire landsbyer udvikles

0

Nu skal der ske noget i området, mener man i Gevninge, Herslev, Kattinge og Kornerup. GHUF skal være et byuviklingsforum, men hvad er formålet med lige det?

Af Palle Bruselius

GEVNINGE/HERSLEV/KATTINGE/KORNERUP: Hvad har de fire landsbyer tilfælles – altså ud over at de ligger i det samme hjørne af Lejre Kommune?
– Vi føler os lidt usynlige. Vi bliver lidt overset, og vi er meget skyld i det selv, siger Marinus Bastian Meinert til Lejre Lokalavis.
– I Kommunalbestyrelsen er vi opmærksomme på, at vi måske ikke gør nok for at fortælle om mulighederne og reglerne for støtte til kulturelle formål.
Hvad er GHUF?
– Det udsprang af vælgermødet i forsamlingshuset i Gevninge op til kommunalvalget. Syv kandidater deltog. Der blev talt lokale forhold. Tina Mandrup og jeg kom begge ind i kommunalbestyrelsen. Vi kører videre med arbejdet. Alle de ord og holdninger, der blev fremsat ved møde, skulle der ske noget med. Vi – altså deltagerne dengang – holdt et opfølgende møde længe efter valget. Vi snakkede om de samme lokale ting som ved det første møde. Ønsket var at der skal ske noget i området – byudvikling etc. Hvis vi skulle ændre på forholdene, hvad skulle vi så gøre? Det møntede sig ud i, at vi nu vil danne GHUF (Gevninge-halvøens Udviklingsforum – red.). Jeg kommer ikke til at være med i bestyrelsen, og det gør Tina Mandrup heller ikke, for vi sidder i kommunalbestyrelsen.
Hvem er det så, der er aktive?
– Gevninge Bylaug er involveret ligesom de andre bylaug. 35 procent af borgerne i kommunen er frivilligt aktive og 55 procent mere vil gerne være det. Der er med andre ord et potentiale. Vi holdt et stormøde på Hesselbjerggård ved Kattinge. Bjørn Henriksen fra Lejre Kommune deltog som facilitator på to stormøder med bylaugene og andre lokale ildsjæle. Disse møder gav mod til at stifte en forening. Nogen vil lave stier, sprøjtefri zoner, cykelstier, kirkestier og meget andet, fortæller Marinus.
Der afholdes stiftende generalforsamling den 27. juni kl. 19:00 i præstegården i Herslev.
– Vi kan blive en stemme for området. Hvad foregår der i nabobyerne, og kan vi være med sammen med de andre byer? Mange har et ønske om at gøre noget, men ved ikke, hvor de skal gå hen. Man får jo en stemme, når man er flere. Vi skal være et udviklingsforum for et stort hjørne af kommunen. Vi har faktisk 30 foreninger på listen, som vi vil kontakte, fortæller Marinus.
Et af midlerne til at skabe aktiviteter med videre i området er at søge om midler fra fonde. Det bliver en af opgaverne for den kommende bestyrelse for GHUF. Desuden skal der samarbejdes med menighedsråd, foreninger, lodsejere, grundejerforeninger med flere –herunder også butikkerne.
– Velfærden og livet på Gevninge-halvøen er jo allerede i dag tæt forbundet. Vi deler skolen i Trællerup, øl og strand i Herslev, indkøbsmuligheder, spisesteder, idrætsfaciliteter, forsamlingshus med videre i Gevninge, natur, bygningsarv, landsbymiljøer samt andre goder i Kornerup, Kattinge samt andre tilbud ude i det åbne land etc. Derfor giver det også mening, at vi også arbejder sammen om at skabe velfærden i stedet for at arbejde isoleret by for by. Sammen får vi mulighed for at skabe mere liv og attraktivitet og præge udviklingen stærkere gennem, slår Marinus fast.
Målet er, at der skal skabes flere og bedre projekter.
– Når vi udvikler projekter på tværs, kan vi gøre det koordineret, så der opstår synergi med omkringliggende projekter og tilbud. Vi tilfører mere viden, større forankring og mere markedsgrundlag til, det vi vil. Og ved at skabe et levende udviklingsforum tror vi på, at vi stimulerer lysten til selv at tage ansvar for udviklingen lokalt med flere initiativer til følge. Vi får bedre muligheder for at søge penge: Mange fonde lægger vægt på koordinerede løsninger med bred forankring i landdistriktet, forklarer Marinus.
Tanken er, at GHUF kan blive en indflydelsesrig og attraktiv samarbejdspartner, blandt andet som høringspartner på udviklingsprocesser, lokalplaner etc. Det kan være som samarbejdspartner for Nationalparken med flere.
– De lokale tilbud i landdistrikterne er under en stadig risiko for lukning. Men der må være et minimum af muligheder til stede for at det giver mening at blive boende eller at flytte til området. Institutioner som skole, daginstitutioner og bibliotek er væsentlige for alle her. Men også et rigt foreningstilbud, butiksliv, mødesteder og fælles kultur bidrager til, hvor spændende og attraktivt et område er, siger Marinus.
Du kan læse meget mere på www.ghuf.dk

Deltag i debatten
Del.