Nationalparken søger partnerskaber

0

Nationalpark Skjoldungernes Land inviterer nu lokale producenter, virksomheder og formidlingsinstitutioner til at indgå i nationalparkens partnerskabsprogram. Partnere får lov at bruge nationalparkens logo og indgår i fælles branding og et stærkt partnernetværk. Ansøgningsfrist 31. december 2017.

 

Branding, synergi og netværk

Virksomheder, formidlingsinstitutioner og producenter, som har tilknytning til Nationalpark Skjoldungernes Land kan nu blive en del af nationalparkens partnerskabsprogram. Formålet med programmet er at skabe synergi og netværk blandt lokale aktører. Partnere kan bruge nationalparkens logo i deres markedsføring og får tilbud om at være med i den fælles branding, og indgå i nationalparkens partnernetværk, erfaringsudveksling og kursusvirksomhed.
“Partnerskabsprogrammet giver mulighed for fælles branding af nationalparkens lokale aktører og deres ydelser eller produkter, hvilket skaber en mærkbar synergi for begge parter,” siger formanden for Partnerskabsudvalget, Jan Eriksen.

 

Støt nationalparkens formål

Partnerne skal have tilknytning til Nationalpark Skjoldungernes Land og understøtte bekendtgørelsens formål og målsætning for nationalparken (se formålet i boks). De vil dermed tage del i arbejdet med de konkrete indsatsområder og målsætninger i Nationalparkplan 2017-23.

 “I de kommende år vil indsatserne inden for vores fem hovedområder blive ført ud i livet og derved skabe fokus på den unikke natur, med fantastiske muligheder for friluftsliv og oplevelser midt i kulturhistorien, der ikke findes magen til andre steder i Danmark. Vores partnere får en væsentlig rolle i dette arbejde,” siger nationalparkchef, Anders Bülow.

 

Bliv partner

Ansøgningsfrist: 31. december 2017. Interesserede virksomheder, formidlingsinstitutioner og lokale producenter er velkomne til at ansøge om partnerskab via et elektronisk ansøgningsskema på nationalparkens hjemmeside: http://nationalparkskjoldungernesland.dk/udvikling-og-samarbejde/brug-af-logo/

Formål for Nationalpark Skjoldungernes Land

Formålet med at oprette Nationalpark Skjoldungernes Land er:

  1. at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet og dynamik, især for den nationalt betydningsfulde fjord- og skovnatur, og sammenhængen mellem naturtyperne,
  2. at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke fjord- og herregårdslandskab,
  3. at bevare og styrke nationalparkens kulturhistoriske helheder og enkeltelementer,
  4. at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige natur-, landskabs- og kulturhistoriske oplevelser,
  5. at styrke forskning, undervisning og formidling af natur-, landskabs- og kulturhistoriske samt friluftsmæssige værdier,
  6. at understøtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for beskyttelsesinteresserne, og
  7. at styrke bevidstheden om områdets værdier gennem inddragelse af befolkningen i nationalparkens etablering og udvikling.
Deltag i debatten
Del.