Nationalparken og Domkirken markerer solhverv

0

”Mørke” er årets tema for Nationalparkens og Domkirkens markering af Vintersolhvervet. Det sker med et helt specielt arrangement i Roskilde Domkirke.

NATIONALPARKEN: Torsdag den 21. december er det årets korteste dag. Astronomisk set indtræffer vintersolhvervet i Roskilde-område kl. 17:28. Hvad vil det sige, og hvad kan mørke betyde i universet? Hvad betyder mørke for naturens gang, for sindet, og hvad betyder det i troen?
Få nogle koncentrerede forklaringer og oplevelser under Nationalparkens fejring af solhvervet sammen med Roskilde Domkirke i timen fra kl. 17:00. Når det nautiske tusmørke indtræffer kl. 16:33 slukkes gadelyset omkring domkirken, så den i sin egen belysning får en magisk fremtoning. Gadelyset er med andre ord slukket omkring Domkirken fra en halv time før til en halv time efter, men andre lyseffekter vil lede fra Stændertorvet til kirken.
Inde i kirken eksperimenteres også med lysets og mørkets effekter. En stjernevrimmel vises i hvælvingerne. Lige omkring kl. 17:28 holdes alt lys i domkirken slukket (bortset fra de to alterlys), mens der mediteres lidt over det sagte. Alle salmer og taler og indslag har det overordnede tema ”mørke”.
Talerrækken rummer astrofysiker Anja C. Andersen, borgmester Joy Mogensen (på Nationalparkens vegne), biskop Peter Fisher-Møller, domprovst Anne-Sophie Olander, naturcenterleder Tim Krat og rapperen Christian Mauricio.
Anja C. Andersen er forsker ved Niels Bohr Instituttet under Københavns Universitet. Hun er kendt som formidler af astronomiens ellers ufattelige stof om afstand, tid, materie, dynamik, stjernestøv, mørk energi og meget andet. Hun har senest udgivet ”En lille bog om universet”.
For teologien er mørke interessant som en tilsyneladende modsætning til lyset, som normalt knyttes helt til kristendommens og andre religioners formidling af centrale værdier. Sprogligt har vi let ved at forbinde mørket med negative kræfter. Domprovsten og biskoppen vil søge at se fænomenet fra flere sider.
I naturen er mørke og hvile afgørende forudsætninger for livets opretholdelse. Vekselvirkningen mellem lys og mørke skaber bevægelse, og liv. I salmerne besynges mørket og freden. og deltagerne får herved lejlighed til selv at synge med om disse begreber.
Anne-Sophie Olander siger:
– Der vil være forskellige overraskelser undervejs. Vi glæder os til at se rigtig mange i kirken denne dag, ligesom de to foregående år. Disse vintersolhvervsarrangementer er i ide og form noget helt særligt, med forskelligt indhold fra år til år. Et supplement eller alternativ til vor traditionsrige julegudstjenester.
– Hvis vejr og vind tillader det byder nationalparken og kirken på en lille overraskelse, når vi kommer ud af kirken. Skulle det ikke kunne lade sig gøre i år, kan det nok blive næste år.
Næstformand i Nationalparken bestyrelse Jan Eriksen glæder sig over, at kirken og nationalparken har fundet hinanden ved disse særlige arrangementer. Om vinteren er det bedst med kulturformidling indendørs, og her er der intet mere tungtvejende sted i Nationalparken end Domkirken.

FAKTA:

Tusmørkets faser:
Borgerligt tusmørke indtræffer efter solnedgang, denne dag kl. 15:34. Det afløses af nautisk tusmørke fra kl. 16:33 og derefter det astronomiske tusmørke fra kl. 17:04. Tusmørket afløses af Natmørket, der denne dag indtræffer kl. 18:02, altså lige når gæsterne kommer ud af Domkirkens Kongeport til den mørklagte domkirkeplads.

Solhverv:
Det astronomiske Vintersolhvervstidspunkt har ingen relation til tusmørke og natmørket. I år er den 21. december kl. 17:28 det tidspunkt, hvor Nationalparken og Domkirken hælder længst væk fra solen. Derfra går vi mod lysere tider igen.
I før-kristen tid fejrede man ”Jól” på dette tidspunkt.

Deltag i debatten
Del.