Møde om separatkloakering trak mange

0

Interessen for at høre nærmere om Fors’ planer om separatkloakering i Hvalsø trak 120 borgere til det indledende møde. Projektet vil blive flettet sammen med den byfornyelse, der er på vej i byen.

KIRKE HVALSØ: Over 100 Hvalsø-borgere var mandag aften den 5. februar mødt op for at høre om forsyningsselskabet Fors A/S’ store separatkloakeringsprojekt og samtidig stille de spørgsmål, der måtte trænge sig på i forbindelse med dette projekt.
For mange borgere var det vigtigt at få svar på, hvorfor det giver mening at separatkloakere, hvordan giver det mere natur i byen, hvor stor indflydelse får lokalsamfundet på løsningerne, og hvordan projektet kan være med til at skabe en bedre by.
Cirka 1.000 ejendomme i Hvalsø står for at skulle have adskilt deres kloaksystem. Lige nu løber både regnvand og kloakvand sammen ud i én ledning til renseanlægget. De skal adskilles, så regnvandet ledes ud i naturen, og kloakvandet ledes til renseanlægget.
At regnvandet ledes ud i naturen er mindre ressourcekrævende og bedre for vandmiljøet og plante- og dyrelivet. Projektet kan samtidig afhjælpe oversvømmelser og vand i kældrene under store regnskyl og deciderede skybrud.
Adskillelsen af regnvandet fra spildevandet kan ske på flere måder. Den traditionelle løsning er at adskille regn- og spildevand i separate kloakledninger i jorden. Der findes dog andre løsninger, der kan benyttes. Regnvandet kan nemlig adskilles ved at håndtere det på byens overflader som for eksempel vandrender, grøfter og bassiner. Alle har den fordel, at de kan trække naturen ind i byen og skabe nye grønne byrum.
Udover at fortælle om projektet var formålet med mødet også at invitere borgerne med til at skabe de fremtidige regnvandsløsninger i Hvalsø.
– Det er meget vigtigt for os at have borgerne fra Hvalsø med i processen fra start. Vi vil rigtig gerne have viden fra borgerne om Hvalsø, så vi sammen kan skabe og fremme de løsninger, der skaber merværdi for borgerne og byen, fortæller projektleder Anders Hertz Kristensen fra Fors A/S.
Mødet i mandags var startskuddet til en længere proces mellem borgerne i Hvalsø, Fors A/S og Lejre Kommune om at planlægge og samskabe de bedste løsninger ved flere møder og workshops i 2018. Mange borgere var positive omkring invitationen til at være med i maskinrummet hos Fors A/S.
– Jeg synes, det var et godt møde, hvor ingeniørerne fra Fors formåede at oversætte alt det tekniske, så vi alle forstod det. Nu håber jeg så, at borgerne i Hvalsø bakker op og deltager, nu hvor vi har muligheden for at sætte vores aftryk på arbejdet. Især børnefamilier kan jo have stor interesse i at skabe nogle løsninger med plads til leg og sjov, som de kan få stor glæde af, siger Hans Sørensen fra Hvalsø.
Oplæg fra mødet, mere information om projektet og svar på nogle af de spørgsmål og kommentarer, som Fors A/S fik på mødet, kan findes på www.fors.dk/hvalsoe i løbet af næste uge.
Der lander en informationsfolder i Hvalsø-borgernes postkasser i nærmeste fremtid.

Baggrund
Spildevandsplan 2016-2023 blev vedtaget af Lejre Kommunes kommunalbestyrelse den 19. december 2016.
Der omfatter separatkloakeringen af Hvalsø, der er besluttet gennemført i perioden 2018-2023 med en budgetramme på cirka 90 millioner.
Af spildevandsplanen fremgår det, at regnvand ønskes anvendt rekreativt i forbindelse separatkloakering som kilde til grønne byrum og til at integrere naturen stærkere i Lejre Kommunes byer og landsbyer.
De konkrete løsninger skal findes sammen med byerne, borgerne og erhvervet.
Læs spildevandsplanerne her: www.lejre.dk/media/8341/spildevandsplan-2016-2023-lejre.pdf.

Deltag i debatten
Del.