Mistillidsafstemninger: Drama i Osted IF

0

Tre af ud af fire medlemmer af Osted Idrætsforenings forretningsudvalg er gået som følge af resultatet af to mistilidsafstemninger på et ekstraordinært møde i Osted IFs hovedbestyrelse og et møde i forretningsudvalget mandag den 13. november. Det handler blandt andet om foreningens regler og brug af private konti.

Af Palle Bruselius

 

OSTED: De tre medlemmer, der er gået i utide, er kassereren Karl Simonsen, næstformanden Torben Jensen og sekretæren Lilian Andersen. Formanden Jens P. Andersen sidder nu tilbage i udvalget og overlevede altså afstemningen. Fem ud af de seks resterende medlemmer af hovedbestyrelsen – alle formænd for forskellige idrætsforeninger – bakkede Jens P. Andersen op med en afstemning der.
Et sjette medlem bakkede i den hemmelige afstemning ikke formanden op. Resultatet af mistillidsafstemningen blev derfor 5-4 til fordel for formanden.
En tilsvarende afstemning i forretningsudvalget blev 5-4 til den fløj, de nu afgåede medlemmer hørte til. Næstformanden orkede efter dette forløb ikke mere. Derfor gik de tre medlemmer af forretningsudvalget.
I stedet for de tre medlemmer af forretningsudvalget træder i stedet nu to suppleanter til.
De skal være medlem af udvalget frem til den ordinære generalforsamling, der afholdes i april 2018.
Karl Simonsen og de to andre afgåede medlemmer nåede kun at sidde i bestyrelsen i halvandet år. De tre medlemmer blev alle hentet ind i foreningen i april-maj 2016, da Osted søgte efter folk til netop disse poster.
Karl Simonsen fortæller her om sin opfattelse af sagen:
– Formanden agerer også kasserer. Man kan jo ikke have to personer på den post, og da der har været tale om foreningspenge på både formandens og formanden for støtteforeningens konto (Christian Fjeldsted Andersen – red.), og da jeg ikke få bilagene at se, kan jeg af gode grunde ikke fortsætte. Tingene skal gå ordentligt til, siger nu tidligere kasserer Karl Simonsen.
Lejre Lokalavis har haft lejlighed til at se en del dokumenter i sagen. Heraf fremgår en række bank-transaktioner på både store og mindre beløb til foreningens konto.
Karl Simonsen pointerer, at der ikke er tale om anklager om, at nogen har taget af kassen. Det handler for Karl Simonsen udelukkende om foreningens regler og de anvendte procedurer.
– Det er lodret løgn, at der skulle have været foreningspenge på min personlige konto. Karl Simonsen har set alle bilag, og at der ikke er gjort noget forkert, siger formand for Osted IF, Jens P. Andersen, til Lejre Lokalavis.
Ud over dette ønsker han ikke at udtale sig om forløbet.
Karl Simonsen lægger vægt på, at blandt andet betalinger foretaget af gæster ved Osted Loppemarked, modtaget via Mobile Pay til Christian Fjeldsted Andersen, ikke er blevet overført hurtigt nok.
– Det tog tre måneder før, det hele var overført, og det er slet ikke i orden. Det er ikke i orden i forhold til betingelserne for privat brug af Mobile Pay. Det må ikke bruges til indbetalinger til en forening – der bør have en forenings-Mobile Pay-løsning – og det er naturligvis heller ikke i orden, at det tager så lang tid. Det er foreningens penge, og så skal de ikke stå på en privat konto, siger han.
– Jeg har talt med Mobile Pay, der har gjort det klart, at man ikke må modtage betaling på den måde. Spar Nord, som er foreningens bankforbindelse, siger det samme.
Christian Fjeldsted Andersen siger til Lejre Lokalavis:
– Der har stået penge på min konto, inden de blev overført til foreningens konto. Pengene er kommet fra loppemarked, juletræer, bankospil med videre, ingen offentlige midler. De penge er blevet overført til foreningens konto. Det er en travl hverdag kombineret med frivilligt arbejde. Jeg synes ikke, at det er rimeligt at en privat skal forelægge sine kontoudtog for andre. Jeg har intet at skjule. Osted IF er ved oprette en Mobile Pay foreningskonto. Indtil da har vi brugt min konto uden problemer. Den proces er sat i gang, uafhængigt af det her.
– Jeg har også modtaget to fakturaer med samme fakturanummer. Da jeg påtalte dette, blev jeg skældud af formanden for OIF og en mail, der var meget grov i tonen. Jeg kan heller ikke acceptere, at jeg er blevet nægtet at se bilag fra loppemarkedet tidligere i år, siger Karl Simonsen.
– Jeg gik jo ind i Osted Idrætsforening for at gøre noget godt for foreningen, men ingen magter jo at sidde der, når man får et møgfald fra formanden. Næstformanden kunne heller ikke holde tonen ud, slutter Karl Simonsen.

Deltag i debatten
Del.