KV2017: Vælgermøde uden skarpe kanter

0

Vælgermødet i Osted Hallen havde sport, kultur og frivillighed som tema. En række spørgere fra salen gjorde deres bedste for at få klare udmeldinger fra politikerpanelet.

 

Af Palle Bruselius

 

OSTED: Der kunne godt have været flere salen, der var en anelse tyndt besat. Mange af de, der var mødt op, stillede klare spørgsmål til de ni partier og lister, der var repræsenterede, nemlig Socialdemokratiet (Carsten Rasmussen), Venstre (Line Holm Jacobsen), Det Konservative Folkeparti (Jesper Fischer), SF (Mikael Ralf Larsen), Enhedslisten (Ivan Mott), Det Radikale Venstre (Thomas Bisgaard), Liberal Alliance (Jan Vedel Heine), Dansk Folkeparti (Henrik Wennberg), Nye Borgerlige (Karl Simonsen) og Borgerlisten NyLejre (Bjarke Buchholz). Hverken Levende Landsbyer-listen eller De Grønne deltog i vælgermødet.
Politikerne havde på forhånd fået spørgsmål og skulle ud fra disse udpege en eller to handlinger, der ville forbedre forholdene for idrætsforeninger og/eller sikre højest muligt frivilligt engagement. Her var nøgleordene visioner for idrætsområdet, og kommunen som samarbejdspartner.
Ordstyrer var Ove Pedersen, der fik styret debatten, så flest mulige fik mulighed for at spørge.
Politikerne fremlagde efter tur deres tanker omkring området.
Ordet svømmehal dukkede op flere gange, og denne genganger fra valgkampen i 2013 var der stærkt delte meninger om. Ingen ønskede at love en svømmehal, men flere var dog positive, herunder Nye Borgerliges Karl Simonsen, der foreslog at udnytte STARK-grunden i Osted og at få investorer udefra med ind, så det ikke blev et rent kommunalt projekt. Også en Osted-borger, Alex Christensen, foreslog mulighede, dog i samarbejde med de omkringliggende kommuner.
– Vores børn skal også lære at svømme. Det hjælper ikke med den tørsvømning, man kan tilbyde dem i skolerne, hvor de ligger på gulvet og leger, at det er vand.
Også private investorers planer om et skydebanecenter ved Vester Saaby om op i løbet af aftenen.
Her ville en spørger gerne have politikernes holdning til dette.
– Skal vi lige starte med den store vision. Der er nogle mennesker, der kommer og siger: Vi har en idé. Vi vil lave et skydecenter. Vi vil lave Nordeuropas største – et som har en størrelse, så man kan få verdensmesterskaber og det skal ligge uden for Vester Saaby. Da jeg hørte der her, sagde jeg: jeg synes I skulle køre ud og snakke med dem i Vester Saaby. Hvis I overbeviser borgerne i Vester Saaby om at det er en god idé, så tror jeg, at der er en politisk velvilje. Hvis I kan overbevise dem, så er det op ad bakke. Vi har ikke fået en ansøgning. Får de ikke opbakningen fra lokalsamfundet, så kommer der ikke et skydecenter derude, sagde Carsten Rasmussen.
De øvrige kandidater lå på linje med dette.

– Vi sidder tre her, der er medlemmer af Økonomiudvalget, og vi er enige om, at det er en død sag, sagde Jan Vedel Heine.
Forholdene for de frivillige var flere gange oppe at vende i løbet af vælgermødet.
Poul Nielsen, Hvalsø IF, gav udtryk for, at kommunen burde behandle de frivillige ledere bedre.
– Vi, der sidder her, er allesammen gråhårede, og vi er nok væk fra det arbejde om fem år. Så kan det blive svært at få nye frivillige ledere, hvis I ikke gør noget for at forbedre forholdene, sagde han blandt andet.
Der blev også rejst kritik af, at sponsorerne i de forskellige haller, skal betale til kommunen i stedet for direkte til hallerne og foreninger i henhold til det, der kaldes Lejre-modellen.
– Det er vigtigt for at sige, at der tog vi fejl. Det må vi lave om. Man har lov til at blive klogere. Derfor vil jeg stædigt fastholde, at vi kan gøre det på en smartere måde end, vi hidtil har gjort. Og så er jeg egentlig ligeglad med, at vi var ophavsmænd til det her. Det har vist sig ikke at virke, og så skal vi lave det om, sagde Line Holm Jacobsen.
Politikerne kom rundt i temaerne, men der manglede noget, mente en af de fremmødte, Gert Fabrin, formand for Hvalsø Bylav, der undervejs bemærkede.
– Jeg har ikke hørt nogen tale om kultur, og det vil jeg også have nolge ord om, sagde han.
Det skete dog ikke. Sport og de frivillige arbejde fyldte hele debatten, og kulturlivet var derfor stort set helt fraværende.

Deltag i debatten
Del.