Gevninge Halvøens Udvikling Forum stiftet

0

I sidste uge kunne vi fortælle om et initiativ, nemlig et nyt udviklingsforum for landsbyerne på Gevninge-halvøen. Nu er det formelt stiftet og har fået navnet GHUF.

Af Palle Bruselius

GEVNINGE/HERSLEV/KATTINGE/KORNERUP: Ideen til et udviklingsforum på Gevninge-halvøen udsprang af det vælgermøde, som Tina Mandrup (V) og Marinus Bastian Meiner (SF) tog initiativ til i forbindelse med valgkampen i november 2017.
Siden har ideen taget form og nu har alle fire bylaug (Gevninge, Herslev, Kattinge og Kornerup) tilsluttet sig ideen.
Den blev helt konkret, da der onsdag den 27. juni blev afholdt stiftende generalforsamling i Herslev Gl. Præstegård. Omkring 50 var mødt op for dels at høre mere, dels for at bakke projektet op.
Marinus Bastian Meiner indledte med at fortælle om begrundelsen for at oprette et udviklingsforum.
Bjørn Eriksen fra Lejre Kommune fortalte om de muligheder, der vil kunne opnås, og Grethe Nørtoft Saabye (C), formand for Udvalget for Erhverv & Turisme samt næstformand i Landdistrikternes Fællesråd fortalte i kraft af sit medlemskab af det sidstnævnte om de muligheder for støtte med videre, som der er mulighed for.
Efter en kort pause gik man videre med den stiftende generalforsamling. Her præsenterede kandidaterne til bestyrelsen sig, og da der var fem kandidater og der skulle bruges fem, var de automatisk valgt. Der blev efterfølgende valgt to suppleanter, en revisor og en revisorsuppleant.
Bestyrelsen bliver på ni medlemmer, idet hvert af de fire bylaug stiller med et af deres repræsentanter til GHUFs bestyrelse. Bylaugene sørger selv for suppleanter for disse.
Bestyrelsen afholder snarest muligt et konstituerende møde, hvor man blandt andet skal vælge formand, næstformand, kasserer med videre.
Man vedtog også et foreløbigt sæt vedtægter. Bestyrelsens opgave er at udarbejde et mere detaljeret sæt vedtægter, der skal fremlægges ved en ekstraordinær generalforsamling i efteråret.

BAGGRUND
Hvad er det så at de fire landsbyer har tilfælles – bortset fra den geografiske placering?
– Vi føler os lidt usynlige. Vi bliver lidt overset, og vi er meget skyld i det selv, sagde Marinus Bastian Meinert til Lejre Lokalavis i uge 25.
GHUF udsprang som førnævnt af vælgermødet i forsamlingshuset i Gevninge Der blev i højeste grad talt om lokale forhold.
Deltagerne fra mødet holdt et møde længe efter valget. Her talte man om de samme – og lokale ting – som ved det første møde.
– Hvis vi skulle ændre på forholdene, hvad skulle vi så gøre? Det møntede sig ud i, at vi nu vil danne GHUF (Gevninge-halvøens Udviklingsforum – red.), fortalte Marinus Bastian Meiner til Lejre Lokalavis.
De aktive bag projektet er de fire bylaug i området.
En af flere metoder til at skabe mange flere aktiviteter i området er midler fra fonde. Det bliver en af opgaverne for den kommende bestyrelse for GHUF. at sørge for at søge de rigtige steder.
Desuden skal der samarbejdes med menighedsråd, foreninger, lodsejere, grundejerforeninger med flere –herunder også butikkerne.
Målet er, at der skal skabes flere og bedre projekter i og for området.
.
Ideen er, at GHUF kan blive en vigtig og indflydelsesrig samarbejdspartner. Det kan være som samarbejdspartner for Nationalparken med flere.
Du kan læse meget mere på www.ghuf.dk

Deltag i debatten
Del.