Frivillige læseheste klar til at læse højt

0

En masse potentielle læseheste var mødt op på Kirke Hyllinge Bibliotek torsdag den 12. april for at høre om Lejre Bibliotekernes nye projekt, der er rettet mod to til seksårige.

Af Palle Bruselius

KIRKE HYLLINGE: De mange nye læseheste var mødt op for at blive introduceret til projektet og blive sat ind i, hvad der blev forventet af dem. Arrangementet havde havde samlet omkring 35 frivillige (primært pensionister), pædagoger og bibliotekarer.
Karin Haugan Engberg og Sine Jung Gormsen (Plus Dig) fortalte om formålet med projektet. Højtlæsning for børn stimulerer børnenes sproglige udvikling og gør dem bedre til at håndtere livet. Derfor havde Lejre Bibliotekerne inviteret alle, der måtte have interessere i at bidrage til projektet ved at læse bøger op for børn i alderen to til seks år samt ved almindeligt samvær med dem ude i daginstitutionerne.
Derefter blev deltagerne delt ud i hold ud fra, hvilket område i kommune man kom fra. Projektet vil forløbe i samarbejde med dagsinstitutionerne.
Som ’læsehest’ får man uddannelse og vejledning i højtlæsning, småbørnslitteratur med mere. Læsehestene skal til gengæld bidrage det omfang, de har lyst til og mulighed for.
Børnebibliotekar Anne Andersen fra Roskilde Bibliotek fortalte om hendes erfaringer med læseheste-rollen, og om hvilke bøger, der ville være egnede og knapt så egnede.
– Jeg har længe haft lyst til at gøre noget gavn som pensionis. Det her ser rigtig ud. Jeg er ikke pædagog eller skolelærer, Birgit Meldgaard.
I de kommende ti uger besøger læsehestene efter aftale de forskellige daginstitutioner.
Her skal de læse op for mindre grupper af børn.
Forløbet afsluttes med et arrangement, hvor man fortæller om erfaringerne og generelt samler op på forløbet.
Man kan stadig melde sig. Kontakt Kari Haugan Engberg på kaen@lejre.dk

Deltag i debatten
Del.