Forsøg med bedre trafiksikkerhed

0

Hovedgade- og Trafikgruppen i Bysamarbejdet Hvalsø har igennem det sidste halve år gennemført en række tiltag og forsøg, der skal styrke trafiksikkerheden i Hovedgaden. Ikke mindst dumpene blev diskuteret meget af borgerne.

KIRKE HVALSØ: Forsøgene er sket som led i områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte, som gennemføres i perioden 2016-21, og der blev blandt andet etableret 40 km/t-zone i Hovedgaden med flere typer mobile bump, to nye fodgængerovergange i Hovedgaden, forsøg med lukning af Skolevej ved Fakta med videre.
Lene Creutzberg fra Hovedgade- og Trafikgruppen fortæller:
– Da vi besluttede, hvad vi skulle arbejde med i områdefornyelsen, var der et stort ønske om, at der skulle ske nogle forbedringer af trafiksikkerheden i Hovedgaden her og nu. Det kunne ikke vente til det større arbejde med Hovedgaden går i gang i 2019-20 i forbindelsen med separatkloakeringen af byen. Derfor har vi forsøgt med en række tiltag, der ikke er så dyre, at vi kan leve med, at de skal fjernes igen, når det større arbejde i Hovedgaden går i gang.
Bjørn Henrichsen fra Lejre Kommune, der har modtaget henvendelserne omkring tiltagene, har særligt oplevet en stor interesse omkring de mobile bump, som der var delte meninger om:
– Rigtig mange har været glade for, at bumpene har betydet, at farten er faldet i Hovedgaden. Det har mange sagt og skrevet, og vi har målt et fald i gennemsnitshastigheden på omkring 5 km/t. Omvendt er der også rigtig mange, der har klaget over bumpene. For eksempel at de var ubehagelige at passere, at de øgede støjgener for naboer, får bilister til at køre på cykelstien med videre. Hovedgade & Trafikgruppen valgte derfor at stoppe forsøget med de midlertidige bump, selv om de har sænket farten, og vi undersøger aktuelt, om 40 km/t-zonen i Hovedgaden kan opretholdes uden de tre bump.
– Alle er enige om, at det ville være meget bedre med faste asfalterede bump eller andre permanente hastighedsdæmpende tiltag i stedet for de midlertidige bump, men de er meget dyre, og det vil være synd at spilde for mange penge på noget, der sandsynligvis skal graves op igen inden længe.
Tænk på børnene: Sænk farten i Hovedgaden. Sådan lyder opfordringen fra Rolf Hegedys fra Hovedgade & Trafikgruppen:
– Jeg kan allerede mærke, at hastigheden er steget i Hovedgaden, efter at vi fjernede de mobile bump. Og det kan godt være, at det er den bedste beslutning samlet set her og nu, men jeg vil virkelig opfordre alle til at køre hensynsfuldt og efter færdselsreglerne i Hovedgaden og bymidten. Vi har så mange børn, der færdes i bymidten til hverdag, og det alene, burde være grund nok. Og virker den opfordring ikke, så må vi jo overveje, om vi skal have de mobile bump frem igen, driller Rolf Hegedys.

Vær med til at skabe den bedste løsning
Flere af dem, der har kontaktet Hovedgade & Trafikgruppen omkring de forskellige trafiksikkerhedstiltag, har efterfølgende valgt at engagere sig i arbejdet med at finde de bedste løsninger. Lene Creutzberg opfordrer alle andre, der har holdninger eller viden til arbejdet om at engagere sig:
– Jeg tror på, at vi finder de bedste løsninger omkring trafikken og Hovedgaden, når vi er flere lokale om bordet sammen med medarbejderne fra den kommunale administration. Stemningen er altid rar, når vi er sammen, og næste møde er den 7. maj fra 17-19:00 på Hvalsø Bibliotek. Der er alle meget velkomne.
Er der spørgsmål til arbejdet med trafiksikkerhedstiltag eller andre tiltag i områdefornyelsen, så skriv til sekretær for Bysamarbejdet Hvalsø: Bjørn Henrichsen – bjhe@lejre.dk.
Bysamarbejdet Hvalsø arbejder helhedsorienteret, inkluderende og tværfagligt med at sætte en positiv udvikling i gang i Hvalsø frem mod 2021, og arbejdet sker inden for rammerne af byfornyelsesprogrammet for Hvalsø Bymidte.
Læs mere på www.voreshvalsoe.dk

Deltag i debatten
Del.