Forskning om sagnkonger skal skelne myter fra sandhed

0

Et nyt forskningsprojekt skal gøre os klogere på de danske Skjoldunger i Lejre og de svenske Ynglinger i Uppsala.

 

GL. LEJRE: Et nystartet, stort forskningsprojekt i Lejre og Uppsala skal skabe ny viden om de første kongeslægter i Norden og undersøge sandheden i sagnene. Udgravningsholdet inviterer til åben udgravning torsdag den 19. og fredag den 20. oktober – begge dage kl. 13-14:00. Mødested er Orehøjvej 15 A i Gl. Lejre.
To steder i Norden er kendt for historier om mytiske vikingekongeslægter – de danske Skjoldunger, der havde deres kongsgård i Lejre, og de svenske Ynglinger i Uppsala.
Sagaer og krøniker fortæller om fester i mægtige haller, om slægtsfejder og blodhævn mellem de to kongsgårde gennem yngre jernalder og vikingetid (500-1000 e.Kr.).
Nu skal et nyt, stort forskningsprojekt undersøge, om der er sandheder i sagnene om de to steder.

 

Sagn i nyt lys
Hidtil har sagn og krøniker været opfattet som gode historier uden megen hold i virkeligheden. Men overraskende resultater fra arkæologiske udgravninger gennem de senere år på de to lokaliteter, med blandt andet store halbygninger og rige fund, har givet historierne om Ynglingerne og Skjoldungerne ny aktualitet.
Hvordan så en kongsgård ud? Hvad foregik der på kongsgårdene af aktiviteter, der rækker ud over den daglige drift, for eksempel ceremonier og kulthandlinger af politisk og/eller religiøs karakter? Hvordan konkurrerede Lejre og Uppsala om berømmelse – med en afstand på mere end 600 km? Hvori bestod kongemagten, og – skjuler der sig historiske personer i den lange række af sagnkonger? Det er nogle af de spørgsmål, projektet vil søge at besvare.
Forskningsprojektet forløber over tre år og indledes med nye udgravninger i både Gl. Lejre og Gl. Uppsala. I Gl. Lejre er undersøgelserne startet i begyndelsen af oktober, mens udgravningerne netop er afsluttet i Gl. Uppsala.
Det samlede projekt afsluttes med en konference og en stor publikation, der samler resultaterne fra de mange delundersøgelser.
Projektet er blevet til på initiativ af KrogagerFonden, der også financierer det, og er et samarbejde mellem Uppsala Universitet og museumskoncernen ROMU.

Foto: Ole Malling/ Museumskoncernen ROMU

 

Deltag i debatten
Del.