Første ”spadestik” til cykelsti

0

Fredag den 22. januar blev det første “spadestik” til den ny cykelsti ved Roskildevej i Hvalsø taget.

Af Palle Bruselius

Når vi skriver “spadestik” i gåseøjne, skyldes det at det traditionelle og symbolske spadestik ved starten på anlæggelsen af for eksempel en vej, et hus eller i dette tilfælde en cykelsti, var erstattet med at det blev fældet et træ.

Langs strækningen på Roskildevej står en række høje træer. Disse skal væk, før gravearbejdet kan starte, og derfor måtte Martin Stokholm, formand for Udvalget for Teknik & Miljø, ty til sikkerhedshjelm og motorsav. Han fældede da også helt uproblematisk et af træerne på strækningen.

Baggrunden for anlæggelsen af en cykelsti på denne strækning, er ønsket om at øge trafiksikkerheden og tilgængeligheden for cyklister i Lejre Kommune.  Det gælder derfor også strækningen mellem Raunsbjergvej og Buskevej. Der er afsat 2,2 millioner kroner til projektet.

Kommunalbestyrelsen frigav på sit møde den 26. januar 2015 en anlægsbevilling på seks en halv million kroner til trafiksikkerhed samt cykel- og gangstier.

Det blev samtidigt godkendt, at der skulle disponeres 2.200.000 kroner til etablering af cykelsti på delstrækningen mellem Buskevej og Raunsbjergvej.

Cykelstien kommer til at løbe langs grusgraven og bliver dobbeltrettet med en bredde på tre meter samt med en græsrabat på en meters bredde mellem cykelsti og kørebane. Den skal udformes som et trug og fungere som afvanding af cykelstien. Der vil ligeledes blive anlagt en 1 meter bred græsrabat ind mod grundejerne.

Der vil blive opsat til 1,8 meter højt støjhæmmende hegn ind mod beboelsen på strækningen og et ligeledes 1,8 meter højt trådhegn langs resten af strækningen.

Deltag i debatten
Del.