Flygtninge hørte om demokrati

0

Det var en flok interesserede og spørgelystne kursister fra sprogskolen NSI i Hvalsø, der besøgte Allerslev Rådhus for at høre om, hvordan det er at være politiker i Lejre Kommune.

Af Conny Probst

LEJRE: Hvilke kvalifikationer skal man have for at blive kommunalpolitiker? Skal man op til en prøve eller en jobsamtale?
Det var nogle af de første spørgsmål, Christian Plank (SF), formand for udvalget Job & Arbejdsmarked, fik, da han fredag den 23. marts fortalte en flok interesserede kursister fra NSI Sprog- og Integrationscenter om kommunen.
Sprogskolen i Hvalsø har lokaldemokrati som emne og var i den anledning på skolebesøg på rådhuset. Deltagerne så rådssalen, hørte lidt om kommunen og havde mulighed for at stille spørgsmål.
En tolk og kulturformidler deltog i arrangementet og kunne oversætte, når de danske ord og begreber var for svære at forstå.
– Det kræver ingen særlig uddannelse at være byrådsmedlem, fortalte Christian Plank de videbegærlige kursister, der også ville vide, hvor mange gange man kan blive valgt.
– Det er der ingen grænser for. Lige så lang tid, som vælgerne ønsker det. I Lejre har vi pt. en kommunalpolitiker der er blevet valgt 12 gange, lød svaret.
Christian Plank fortalte, at, man minimum skulle regne med at bruge 10 timer om ug en på arbejdet i kommunalbestyrelsen.
– Det er os, der ”bestemmer” over skolerne, børnehaverne, dagplejen os sproguddannelsen. Det er os, der har bestemt, at sprogundervisningen skal foregå i Lejre Kommune i stedet for hos Clavis i Roskilde. Vi passer også på naturen, forklarede han videre.
Det udløste endnu en gang spørgsmålet om, hvilke betingelser man skal opfylde for at komme i kommunalbestyrelsen.
En anden ville vide, om kommunalbestyrelsen kan påvirke Folketingets lovgivning.
– Det er Folketinget, der bestemmer, hvor mange penge, kommunerne har. Vi kan forsøge at påvirke Folketinget gennem KL, Kommunernes Landsforening. Men vi kan ikke bestemme .
– Kommer der en svømmehal i Lejre, spurgte en mandlig kursist, der fik at vide, at det havde kommunen ikke penge til i øjeblikket.

Åbne byrådsmøder
Christian Plank forklarede om kommunalbestyrelsens sammensætning og om de månedlige kommunalbestyrelsesmøder, der er åbne for alle.
– Det er den sidste tirsdag i måneden, og I er velkomne til at komme og lytte. Sidste gang varede mødet tre timer. Men I kan jo høre et par punkter og så gå igen.
Der var en del, der spurgte ind til de nye lejligheder på Søtorvet i Hvalsø.
– Det er ikke kommunen, der bygger. Så det har vi ikke noget med at gøre, lød svaret.
Der blev også talt om børnehaver.
– Vi vil gerne have mange små børnehaver i Lejre Kommune. Som forældre kan I frit vælge, hvor I vil have jeres barn skrevet op.
En af de kvindelige kursister havde et spørgsmål til spisning i børnehaven.
-Det er forældrene, der bestemmer. De stemmer om det. Det er et eksempel på demokrati, svarede Christian Plank.
Afslutningsvis fik kursisterne udleveret folderen ”Det er dit valg” – en guide til demokratisk deltagelse i Danmark, som er udgivet af rådet for etniske minoriteter.
Samfundsforhold
På sprogskolen i Hvalsø er der tilmeldt 120 kursister fordelt på 10 nationaliteter. Næsten halvdelen går til undervisningen om aftenen, fordi de er i praktik eller job.
Kursisterne arbejder med at lære det danske sprog gennem temaer, så de også opnår viden om arbejdsmarkedet, danske kultur- og samfundsforhold.
Sprogskolen arbejder i et årshjul med temaer. I januar var det kompetencer, cv og jobsøgning. I februar var det arbejde før og nu og ligestilling. I marts foreningsliv, frivilligt arbejde, lokalmiljø og demokrati.

Deltag i debatten
Del.