Fire almene familieboliger i Ejby

0

DAB har for Lejre-Bramsnæs almennyttige boligselskab ansøgt om godkendelse af opførelse af fire almene familieboliger på Ebbemosen 22-26 i Ejby.

Af Palle Bruselius

EJBY: Lejre-Bramsnæs Almene Boligselskab ejer grunden i forvejen, hvor der planlægges fire almene boliger, og projektet er en fortætning af en allerede eksisterende boligafdeling.
Administrationen har gennemgået Skema A og anbefaler, at det godkendes.
Det forudsættes, at Lejre Kommune betinger sig 100 procent anvisningsret til de fire støttede boliger,
De fire boliger vi have et samlet etageareal på 219 m2 fordelt på fire boliger á knap 55 m2.
Den samlede anskaffelsespris er 5.331.000 kroner inklusive moms, og huslejen er beregnet til cirka 1.073 kroner pr. m2 årligt eksklusive forbrugsafgifter.
Det betyder, at den kommunale indskudskapital bliver på 533.100 kroner, og der vil skulle stilles garanti for den del af ejendommens belåning, der ligger ud over 60 procent af ejendommens værdi.
Alle fire boliger er støttede efter ordningen om statstilskud til medfinansiering af grundkapitalindskud til små almene boliger målrettet men ikke forbeholdt flygtninge. Der er beregnet et statstilskud til grundkapitalindskud på 284.760 kroner.
Huslejeniveauet er forholdsvist højt, hvilket skyldes at der udelukkende bygges små boliger, og små boliger er dyrere pr. m2 at opføre end større boliger. Men da der er tale om få boliger og om lavenergibyggeri og dermed lave forbrugsudgifter, skønnes der ikke at opstå problemer med udlejning. Hertil kommer, at der pt. er ventelister til alle eksisterende og kommende almene boliger i kommunen, hvorfor der i udgangspunktet vil være efterspørgsel efter nye boliger.

Deltag i debatten
Del.