Farvel til Frederik

0

En voksende forretning kombineret med meget aktivitet som medlem af kommunalbestyrelsen har fået Frederik Dahl til at trække sig fra netop kommunalbestyrelsen.

Af Palle Bruselius

POLITIK: Frederik Dahl (C) har ved e-mail dateret den 21. maj anmodet borgmester Carsten Rasmussen (A) om at måtte udtræde af Kommunalbestyrelsen.
Dette blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 29. maj og blev godkendt.
Det har givet plads til Bjørn Lykke Sørensen, der var nummer tre på de konservatives liste, og som tidligere har været medlem af kommunalbestyrelsen.
Frederik Dahl har siddet i følgende udvalg, råd og nævn:
– Medlem af Udvalget for Job & Arbejdsmarked
– Medlem af Udvalget for Teknik & Miljø
– Medlem af Køge-kredsens valgbestyrelsen
– Medlem af Grønt Råd
– Stedfortræder i Valgbestyrelsen for kommunale valg
– Personlig suppleant i Handicaprådet
Bjørn Lykke Sørensen overtager nu pladsen i disse udvalg og råd.
Frederik Dahl begrunder i en e-mail til kommunalbestyrelsens medlemmer, som Lejre Lokalavis er kommet i besiddelse af, sin udtræden således (her i uddrag):
– Der er nu gået et lille halvt år, og jeg må sande, at der kun er 24 timer i døgnet, og der er grænser for hvad den menneskelige hjerne kan håndtere af oplysningsstrømme, grundet de indlejrede kognitive begrænsninger. Jeg har nået denne grænse, og kan mærke at min virksomhed og familie nu bliver berørt. Senest de sidste to måneder, med borgermøder, seminarer og heldagsmøder, har tæret på det hele. Jeg kører med arbejdsuger på over 60 timer efterhånden, og det er alt for meget. Viljen til det hele er der, men evnen begynder at svigte. Jeg må sige stop, inden korthuset falder. Så i respekt for resten af kommunalbestyrelsen, kommunens borgere, mine kunder og specielt min familie, trækker jeg mig fra Kommunalbestyrelsen, og giver plads til en anden person, der kan løfte opgaven bedre, end jeg.  …
Frederik Dahl har samtidig meldt sig ud af Det Konservative Folkeparti.

Deltag i debatten
Del.