Fart på børnekulturen i Lejre Kommune

0

Fredag den 10. november kunne man opleve borgmesteren spille tromme i børnebiblioteket i Hvalsø. Hvorfor han så gjorde det, uddybes i denne artikel.

Af Palle Bruselius

 

HVALSØ: Børnekulturindsatsen er markant løftet i Lejre Kommune. Fredag den 10. november gik det løs på børnebiblioteket i Hvalsø, hvor 50 børnehavebørn sammen med borgmester Carsten Rasmussen kastede sig ud i teater og musiklege.
Borgmesteren fik udleveret en tromme og udgjorde, sammen med nogle af børnene, rytmesektionen under et par sange.
Borgmester Carsten Rasmussen siger:
– Det er vigtigt for os, at børn i Lejre Kommune får muligheden for at arbejde med kreative arbejdsmetoder. At børnene i deres opvækst stifter bekendtskab med en hel række forskellige kulturelle udtryk og former og bliver fortrolige med, hvordan man arbejder med disse. Det kan være vanskeligt for mange bare at sidde på en stol og lære – her åbner vi op for de mere skæve tilgange.
Vi har afsat relativt mange midler til indsatsen og ønsker også, at det skal være en vigtig del af den åbne skole. Vi har arbejdet på tværs af politiske udvalg og afdelinger i kommunen, og det er gået over al forventning. Alle børn og unge i kommunen kommer til at få stor glæde af det – se bare aktiviteterne i hér i dag – det er livsbekræftende” – uddyber en tilfreds borgmester.
En enig kommunalbestyrelse har besluttet at bakke op om Børnekulturprogrammet i forbindelse med vedtagelsen af Lejre Kommunes budget for 2018-21, og der er de næste fire år afsat 800.000 kroner årligt til arbejdet. Børnekulturprogrammet er forankret i et samarbejde mellem Center for Kultur & Fritid samt Center for Børn & Unge.

Deltag i debatten
Del.