Erik Holst og bostedet i Kisserup

0

Det tog næsten et års arbejde, før Erik Holst kunne åbne det nye opholdssted Hjortemarksgaard, der er beregnet for udviklingshæmmede børn og unge. I dag kører stedet helt som det skal og er blevet et fredeligt hjørne for beboere og personale.

Af Palle Bruselius

KISSERUP: Opholdsstedet blev placeret på Hjortemarksgaard, der ligger i udkanten af den lille landsby Kisserup. Her er der indrettet et bolig- og aflastningssted for børn og unge i aldersgruppen 10 til 23 år. Stedet åbnede den 1. juli 2016.
Målgruppen er børn og unge med en diagnose indenfor for eksempel autisme-spektret, Down Syndrom eller ADHD.
Opholdsstedet er godkendt til seks pladser. Man tilbyder både døgnpladser og aflastning. Målgruppen er i den mere krævende ende af spektret. Derfor er normeringen også høj.
Gården omfatter også et mindre stykke land, hvor der er plads til kaniner, køkkenhave, bistader, køer og hest med videre. Altsammen er en del målgruppens hverdag. Der bruges meget tid udenfor, uanset vejret. Dyrene skal passes, og der er hele tiden noget der skal gøres.
Pasning af dyrene og dyrkning af grøntsager og kartofler til eget forbrug er en integreret del af Hjortemarksgaard.
En af beboerne passer den lille vejbod, hvor der sælges kartofler. Dette er også en måde at skabe kontakt til lokalsamfundet, og Erik Holst synes at Kisserup er en dejlig lille landsby med et godt sammenhold. Der bliver arrangeret have-caféer og fællesspisninger i Kisserup, og for Erik er godt naboskab særdeles vigtigt, især når Hjortemarkgaards beboere har nogle udfordringer i livet.
Man bruger dog også ganske meget tid i det store og hyggelige køkken eller man sætter sig måske i stuen, hvor man hygger med film og varm kakao.
Bag opholdsstedet står Erik Holst, der for i 2007 grundlagde Specialskolen Bramsnæsvig i Ejby, som han ledede frem til 2015.
Den daglige leder er Marion Faurskov, der er uddannet ergoterapeut og kommer fra en stilling som leder af en døgninstitution for voksne i Tårnby Kommune. Tidligere var Marion afdelingsleder hos Erik på Specialskolen Bramsnæsvig.
Ejendommen er på 4 hektar, hvoraf det meste er folde med græs. Der dyrkes desuden kartofler og grøntsager til eget forbrug samt til salg i vejbod.
Omregnet i fuldtidsstillinger beskæftiger Hjortemarksgaard cirka 12 ansatte. Dette tal dækker reelt over 18 personer, da der er en del deltidmedarbejdere, fordi aflastning hovedsagelig foregår i weekenderne. Der for det meste dette der efterspørges af familierne.
Erik Holsts mål med at starte Hjortemarksgaard var at skabe et lille trygt familiært sted, som kan være en god bolig for unge med nedsat funktionsevne.
Denne ramme skal samtidig også være rammen om meningsfulde undervisnings- og beskæftigelsesaktiviteter for beboerne.
Det er afgørende for Hjortemarksgaard at fremme aktiv deltagelse hos den enkelte og skabe mulighed for inddragelse i eget liv, så vidt det er muligt. Dette sker gennem målrettet behandling og aktiviteter i overensstemmelse med de pædagogiske handleplaner.
Børn med neurologiske vanskeligheder har brug for tydelighed i alle aspekter.
Det betyder, at alle hverdagsrutiner på opholdsstedet indgår i en fastlagt struktur, som alle børn og medarbejdere skal kende. Det skal være tydeligt for børnene, hvad der forventes af dem, og hvad de til gengæld kan forvente sig af personalet.
Kosten er som udgangspunkt uden sukker, mælk og gluten, men til gengæld hovedsagelig økologisk og med gode fedtstoffer.
Dette har man valgt, fordi man ser forskningsmæssig evidens for, at denne diæt fremmer såvel kropslig som hjernemæssig velbefindende.
Når der ikke bruges sukker, er det for at forsøge at skabe et stabilt blodsukker. Adfærdproblemer bliver væsentligt forværrede, når børn får mulighed for at spise sukkerholdige varer.
Et stabilt blodsukker uden voldsomme udsving påvirker koncentration, energiniveau, indlæring og kropslig aktivitet positivt.
Udover dette foretrækker man lokale og gerne økologiske råvarer og man spiser gerne fisk flere gange om ugen. Når det er sæson spiser man frugt og grønt fra egen avl.

Deltag i debatten
Del.