Du får en ny affaldsordning og flere skraldespande

0

Der er ændringer på vej i Lejre Kommunes affaldsordninger. Det betyder, at du fra april får mulighed for at sortere dit affald endnu mere, og at du skal gøre plads til en skraldespand mere ved din bolig.

Af Palle Bruselius

LEJRE KOMMUNE: Inden længe træder en ny affaldsordning i kraft, og du vil kunne se virkningen omgående. Fra at have to skraldespande, vil du nemlig fra uge 13 eller 14 have tre.
Mere præcist tager kommunen din skraldespand til dagrenovation. I bytte får du til gengæld to nye todelte skraldespande. Til gengæld skal du så også sortere dit madaffald.
Den ene er til restaffald og madaffald, mens den anden er til plastaffald og metalaffald. Din skraldespand til papir beholder du. Her ændres der ikke i affaldsordningen. De nye skraldespande rummer som standard 240 liter hver.
Hvorfor skal kommunen så have en ny affaldsordning?
Lejre Kommune har – ligesom resten af landets kommuner – en målsætning om, at 50 procent af borgernes affald skal genbruges i 2022.
Derfor skal affaldsløsningerne indrettes på en måde, så dette mål bliver opnåeligt.
I 2016 var genbrugsprocenten på 31. Med de her nye tiltag, er mener kommunen, at vi næsten kan være sikre på, at målet om 50 procent faktisk også nås i 2022.
Placeringen af de nye spande vil sikkert volde hovedbrud en del steder.
De nye skraldespande skal kort og godt stå, hvor de gamle skraldespande står nu. Der er nemlig ikke ændret på reglerne for placeringen. De skal med andre ord stå maksimalt 45 meter fra nærmeste kørevej for skraldebilen. Underlaget mellem skraldespandene og skraldebilen skal være jævnt og kørefast. Det betyder også, at der skal være lys, og at skraldespandene skal stå med håndtaget udad, når skraldemanden kommer. Alle reglerne er beskrevet i regulativet for husholdningsaffald.

Plads nok?
Har du ikke plads til tre spande, så er der flere muligheder.
Beholderen til plast og metal tømmes kun hver 4. uge. Man kan derfor i mellemtiden placere beholderen et andet på sin grund og så stille den ud til vejen på tømmedagen eller i det mindste sammen med de øvrige skraldespande.
Det er muligt at etablere en fælles affaldsordning med naboerne, hvor man deler affaldsbeholderne. Kontakt affalds- og genbrugsteamet på affaldoggenbrug@lejre.dk eller på telefon 46 46 46 46, og hør nærmere om de forskellige muligheder.
Man kan ikke slippe for at være med i affaldsordningen. Den gælder alle husstande inklusive sommerhuse, der nu får hentet papiraffald hver fjerde uge ligesom almindelige huse. Årsagen til dette er, at der er mange, der bor hele året i deres sommerhus. Når skraldebilen alligevel skal køre i sommerhusområderne, giver det god mening, at alle skraldespandene tømmes samtidig.
For de borgere, der i dag har en 240 liter beholder til restaffald bliver prisen næsten den samme. Dem der i dag har mindre beholdere vil opleve en lille prisstigning.
Glas er ikke omfattet af ordningen. Lejre Kommune har besluttet, at glas ikke skal indsamles ved boligerne. Det skyldes blandt andet, at man i en undersøgelse fra Miljøstyrelsen fandt ud af, at mængderne af indsamlet glas i centralt opstillede kuber, som i Lejre, er ligeså effektiv som indsamling ved boligerne. Derfor har kommunen i stedet valgt at fokusere på indsamling af plast, metal og madaffald, som i dag ikke genanvendes i samme grad som glasaffaldet.
Den gamle skraldespand hentes i uge 13 eller 14, når den er blevet tømt den sidste gang. Når skraldemanden har tømt den, lader han den stå på fortovet eller tættere på vejen end han plejer. Så kan de, der skal samle skraldespandene ind nemt finde den. Du skal derfor ikke sætte den på plads igen, når den er tømt sidste gang.
Der tømmes første gang rest- og madaffaldet fra de nye spande i uge 15 eller 16.

Spand til madrester
Alle husstande får en madaffaldsspand sammen med de nye beholdere, som kan bruges til at indsamle alt madaffald i køkkenet.
Madaffaldsspanden er 23 cm høj, 25 cm bred og 23 cm dyb og rummer syv liter madaffald.
Desuden får alle husstande udleveret 200 poser til madaffaldet. Disse er lavet af bionedbrydeligt materiale. Det bliver muligt løbende at bestille flere poser til madaffaldet via Selvbetjeningen.
Hvis du ikke vil have den grønne spand til opbevaring af madaffald i køkkenet, kan du aflevere den på genbrugspladsen i Torkilstrup.
Du må ikke bruge egne poser til madaffald, bruge de poser, du får udleveret. Så er kommunen sikker på, at det biogasanlæg, som skal modtage madaffaldet, vil tage imod det.
Hvis du får brug for flere poser kan du – når det hele er kommet i gang – bestille flere på kommunens hjemmeside under selvbetjening.
Foto: Lejre Kommunes materiale

Deltag i debatten
Del.