Dit vand kan blive betydeligt dyrere

0

En dom i danmarkshistoriens største skattesag betyder, at vandkunderne i Fors A/S måske skal forberede sig på en årlig ekstraregning på mellem 300 og 500 kroner. Fors A/S’ direktør håber, at politikerne griber ind.

 

BOLIG: I fremtiden kan det blive en endnu bedre forretning at investere i en sparebruser. I Østre Landsret er der nemlig faldet dom i danmarkshistoriens største skattesag. Den medfører en ekstra skatteregning på 36 milliarder kroner til de danske vandkunder.
For kunderne i Fors A/S, der blandt andet leverer vand og afleder spildevand i Holbæk, Lejre og Roskilde, kan dommen medføre en årlig ekstraudgift på mellem 300 og 500 kroner.
– Dommen pålægger os en ekstra skattebyrde på 1,3 milliarder kroner. Over ti år vil det give en ekstra skattebetaling på mellem 100 og 150 millioner kroner. Den regning kan vi kun sende ét sted hen, og det er til vores kunder, siger Michael Brandt, adm. direktør i Fors A/S.
Han ærgrer sig over dommens resultat. Særligt fordi den går imod de ønsker, som blev fremsat politisk, da vandsektorloven blev indført tilbage i 2009.
Her ønskede Folketinget, at udskille vand- og spildevandsselskaberne fra kommunerne, for at effektivisere, gøre en større indsats for miljøet og samtidig blive klar til klimaforandringer – uden at det skulle medføre højere priser for kunderne.
I forbindelse med selskabsgørelsen blev selskaberne også skattepligtige.
– I Danmark skal alle betale skat, og siden 2010 har vi i Fors A/S betalt mere end 40 millioner kroner i skat. Men det burde egentlig ikke være muligt, da vi ikke må generere et overskud. SKATs praksis betyder dog, at de effektiviseringer, vi opnår, ikke kommer kunderne til gavn – men derimod bruges til skattebetaling, siger Michael Brandt og uddyber.
– Siden Fors A/S blev etableret i 2016, har vi effektiviseret for cirka 17 millioner kroner og investeret for en lille halv milliard i miljø- og klimatilpasning. Vi har levet op til vores del af aftalen med vandsektorloven. Nu må politikerne leve op til deres. Det var ikke planen med vandsektorloven at effektiviseringer skulle gå til skattebetaling, og derfor må loven laves om. Ellers må politikerne melde åbent og ærligt ud, at de pålægger kunderne en ekstra skat og dermed gør vandkunderne til SKATs malkekøer.

Anker til Højesteret
Vandsektorens brancheorganisationer har valgt at anke sagen til Højesteret, men arbejder samtidig på at få sagen afgjort politisk.
Hvis Højesteret stadfæster Østre Landsrets dom, vil kunderne i Fors A/S område formentlig få en årlig ekstraregning på mellem 300 og 500 kroner. Det svarer til en prisstigning på mellem seks og syv procent.
Hvornår og hvordan regningen eventuelt indfases ved Fors A/S endnu ikke.
Du kan læse mere om baggrunden for skattesagen på: www.danva.dk

Deltag i debatten
Del.