DEBAT: ”Vores sted – vores grundvand”

0

LÆSERBREV
Af Martin Stokholm
Formand for Teknik/ Miljøudvalget
Nr. 5 på Socialdemokratiets liste

 

”Skal du fucke med mit grundvand?” spørger Bodil Jørgensen i en reklamefilm. Jeg får lyst til at stille det samme spørgsmål til Region Sjælland sammen med andre spørgsmål vedrørende ”Madelunds Grusgrav” i Hvalsø, som drives af BG Stone.
I al den tid jeg har siddet i Lejre kommunalbestyrelse og i det forhenværende Bramsnæs kommunalbestyrelse har grundvandet været og er et af de områder, som vi i kommunalbestyrelsen på tværs af politiske ståsteder altid (- og jeg fristes til at gentage mig selv – ) altid haft et dybt og langtrækkende perspektiv på, der rækker længere end til vores egen generation. Det er derfor, jeg med stor undren og bestyrtelse kan konstatere, at sådan ser det ikke ud til at være for Region Sjælland.
”Madelungs Grusgrav” er fysisk klemt inde mellem et boligområde med familier, en gammel losseplads samt Hundeskoven, som udover skovens egne dyr også flittigt benyttes af blandt andet motionister.
Indenfor et område på en km er der tre vandboringer.
Lige nu overvejer Region Sjælland at lempe på vilkårene for udvindingen, der vil give BG Stones lov til at udgrave under grundvandsspejleformand for Teknik & Miljø undrer jeg mig, da jeg ved, at da tilladelsen i sin tid blev givet af kommunen, som på det tidspunkt var den administrerende myndighed, var den gennemarbejdet i sådan en grad, at tilladelsen blev anket af BG Stone til Naturklagenævnet, hvor BG Stone ikke fik medhold og den tilladelse, som kommunen havde givet, blev stadfæstet.
En eventuel lempelse vil medføre gener for os alle, hvis uheldet sker.
Når vi ser på den gravetilladelse, som grusgraven fik tilbage i 2012, så har de gentagne gange vist, at de ikke overholder de stillede betingelser for tilladelsen.
De har lige tabt en sag i retten, hvor de gravede for stejlt. Der er stadig problemer med afvanding fra deres jordvolde, hvor vandet oversvømmer nabohaverne, for ikke at nævne støj, rystelser, støv, påvirkning af jordmiljøet, øget trafik gennem byen og derved udfordres trafiksikkerhede. Dette er ikke i orden.
”Madelungs Grusgrav” ligger ikke placeret som andre grusgrave. Det er derfor særligt vigtigt, at reetableringen sker hurtig og med respekt for naturen, miljøet og indenfor de vilkår, som er aftalt.
Råstofindvindingen trækker allerede nu store veksler på naturen og miljøet i Lejre Kommune.
Så spørgsmålet til Region Sjælland: ”Skal I ødelægge vores grundvand?”

Deltag i debatten
Del.