DEBAT: ”Vores sted” i et ungeperspektiv

0

LÆSERBREV
Af Rene Laursen
Gl Byvej 17, 4320 Lejre

 

”Vores sted” bliver her i valgkampen brugt og fortolket af stort set alle partier og tager alle afsæt i værdier, der som voksen er svære at være uenige i. Tillokkende visioner, som nok også er med til at opretholde det gode renomme Lejre har og har haft, og som gør at der bliver udstykket massere af grunde til boliger, der nemt bliver solgt til børnefamilier, der gerne vil være en del af denne vision.
Vi mangler dog at høre en vigtig stemme! Hvad skulle der til for at Lejres børn og unge ville kalde Lejre for ”Vores sted”? Vi kan jo tage udgangspunkt i nogle af de udsagn, der kom frem, da ungebussen var forbi Allerslev skole:
”Jeg drømmer om der kommer flere ting at lave efter skole”
”Jeg drømmer om et udeområde til de store på min skole”
”Fællesskab er, hvor alle kan være sammen”
Lad os tage deres stemme alvorligt, da det i et forældre såvel som samfund-perspektiv også er en vigtigt prioritering, at vores unge trives og har et sted de kan kalde ”Vores sted”.
Min bange anelse er, at de unge, i mangel af bedre, tager hjem på deres værelser foran deres pc`er og udlever deres ungeliv dér. Dette er jo ikke et ukendt fænomen i dagens Danmark, heller ikke i Lejre. Jeg har her talt med flere forældre til teenagere, der som konsekvens af denne problematik, har sendt deres børn på efterskole, da ungdomslivet her i Lejre/Allerslev var for mangelfuldt, og de gerne ville præsentere deres børn for et fællesskab blandt andre unge.
Det må vi også kunne tilbyde her i Lejre by. Nu vel, der er et godt foreningsliv med en masse frivillige der tager en kæmpe tørn, jo vi har en fritidsklub med knappe ressourcer, men hvor går man hen, når man vil mødes og bare hænge ud med andre unge?
Jeg savner politikere, som har visioner for vore unge mennesker, fordi de mener, at et godt ungdomsliv er en vigtig prioritering.
Man forestiller sig et udeområde, hvor alle børnenes løbehjul og de unges skateboards kan blive forenet i leg og samvær, evt. en skatepark integreret i naturen, med plads til aktiviteter og ophold – et oplagt mødested for alle, og et sted de unge kunne være unge og danne venskaber mm. Et sted som falder ind i landsbyens historie og charme, ja der er masser af steder det kunne ligge, hvis vi gerne vil gøre Lejre til alles sted.
Eksempelvis kunne den gamle skole i Allerslev danne rammen om et sådant projekt? Kunne man forestille sig, at Allerslev skole i mangel på kvadratmeter, kunne bevare lokalerne på den gamle skole, istandsætte dem til en udskolingsafdeling, hvor arealerne meget oplagt også kunne bruges til klub, aftenklub og udeområde for byens unge, samt alle de foreninger der har glæde af lokalerne.
Så kære politiker, hvis du fortsat gerne vil tiltrække engagerede og nysgerrige tilflyttere, så skal du være opmærksom på, at ”vores sted” først giver mening når det også bliver de unges sted.

Deltag i debatten
Del.