DEBAT: Vores børn og unge er vores fremtid

0

LÆSERBREV
Af Bente Blumensaat nr. 6 på liste A.

 

Der er i dag mange gode tilbud til børn og unge i vores daginstitutioner, dagplejer, skoler og fritidstilbud – det skal vi selvfølgelig bibeholde. Gode tilbud som både retter sig mod de inkluderende fællesskaber i almenmiljøerne, men også tilbud der retter sig mod de børn og unge, som står i udfordringer, der gør at de har et særligt behov.
I vores skoler, hvor inklusionen har vundet indpas, sidder der elever, som ikke trives – dem skal vi tage hånd om, således at klassemiljøerne fordrer trivsel for både den enkelte, men også for flertallet, så der i klasserummet bliver skabt et godt læringsmiljø. Vi skal sikre os, at der er tilstrækkeligt personale med de rigtige kompetencer, der kan støtte den enkelte elev med brug for lidt ekstra, så denne elev kan tage del i det inkluderede fællesskab, og ikke bliver ekskluderet. Vi skal sikre, os at vores skoler har ressourcer til at skabe rum og mulighed for at arbejde med inklusion, der favner alle, så det er muligt for skolerne at skabe gode rammer i klasserne for den enkelte elev.
Vi skal ligeledes sikre os, at vores fritidsordninger fortsætter det gode arbejde, hvor vores børn og unge bl.a. lærer at danne sociale relationer og passe på hinanden. Derfor er det vigtigt, at vores fritidsordninger har lokaler og ressourcer til at varetage alle børn og unge – også dem der kan have brug for lidt ekstra. Der skal i fritidsordningerne skabes rum for fleksibilitet, der gør, at personalet møder vores børn og unge, der hvor de er, og kan rette deres arbejde mod at støtte den enkelte ind i et inkluderende fællesskab, så alle trives og udvikles.
Vores unge skal efter endt 9. klasse videre i uddannelsesforløb, der ofte ligger udenfor kommunens grænser. Derfor er Ungdomsskolen en vigtig brik i forhold til at tilbyde vores unge mangfoldige og meningsfulde fællesskaber inden for kommunen. Fællesskaber hvor vores unge oplever trivsel, hvad enten det er i ungdomsklubtilbud eller undervisningstilbud i Ungdomsskolen, hvor de unges stemme bliver hørt.
Vi skal sikre det gode lokale samarbejde mellem Skole, de sociale myndigheder og Politi (SSP) og give plads til, at vores SSP-konsulenter kan komme ud og møde vores børn og unge, der hvor de er. Det opsøgende og forebyggende arbejde skal styrkes, således at der bliver taget hånd om vores børn og unges trivsel.

Deltag i debatten
Del.