DEBAT: Det vigtigste kommunalvalg nogensinde for Vester Såby og omegn

0

LÆSERBREV
Af Christian Rønnenkamp Holst
Åkandevej 12, Vester Såby
4330 Hvalsø

 

Undertegnede deler som den største lodsejer og nabo knap 800 meter skel med den mark, hvorpå det foreslåede skydecenter tænkes opført.
Det er meget svært at få øje på de fordele, som Vester Såbys borgere vil få ud af et skydecenter.
Skydecenteret er et prestigeprojekt for bagmændene og tilgodeser på ingen måde et bredt publikum. Under dække af termer som ’natur’ og ’borgerinddragelse’ vil man forsøge at opnå folkelig opbakning til projektet. Men der er ikke meget naturligt over Danmarks største skydecenter op ad en lille landsby; anlagt med 12 meter høje, omkransende jordvolde, hvorfra årligt vil lyde flere millioner skud.
Den valgte placering af anlægget er intet mindre end uforskammet og anlægsfasen alene, hvor de enorme mængder jord af uvis forureningsgrad skal bringes nær byens drikkevandsreservoir vil utvivlsomt medføre store gener.
Skulle projektet få held til at blive godkendt, vil Vester Såby blive forandret for altid – til det negative. Ejendomspriserne i området vil med garanti falde, visse huse vil være direkte usælgelige, og de penge folk møjsommeligt har sparet op i deres mursten vil evaporere som dug for solen, når de første skud løsnes over de 15 skydebaner inde på anlægget. Et samlet værditab mellem 25 og 50 millioner kroner på ejerboliger i nærområdet er ikke urealistisk. Ingen vil købe et hus, der ligger op ad Danmarks største skydecenter.
Kære lokalpolitikere og ditto kommende: Tænk jer nu godt om, hvis dette projekt skulle nå en afstemning i kommunalbestyrelsen. Tænk på om I ville stemme for, hvis I selv skulle have Danmarks største skydecenter som nabo.
Ingen mennesker, ikke engang bagmændene, vil bo op ad sådan et anlæg.
Til borgerne i Vester Såby og omegn: Dette er det vigtigste kommunalvalg nogensinde. Stem derfor kun på kandidater, der i utvetydige vendinger tilkendegiver deres modstand mod dette vanvittige projekt.

Deltag i debatten
Del.